Midden management en hoger management voor internationale organisaties

Voor functies in het midden en hoger management is veel internationale ervaring nodig. Soms is het ook mogelijk om voor deze functies in aanmerking te komen als je veel specialistische kennis hebt en managementervaring bij de overheid.

Doorstromen naar hogere functies bij internationale organisaties

Een loopbaan bij een internationale organisatie betekent dat je veel specifieke ervaring opdoet. Voor de doorstroom naar een hogere functie is die ervaring belangrijk. Een kandidaat voor het midden en hoger kader heeft 10 tot 15 jaar relevante werkervaring nodig. Veel zal echter ook afhangen van de soort ervaring die je hebt opgedaan.

In de praktijk blijkt dat er verschillende manieren zijn om in internationale organisaties door te stromen naar het midden en hoger kader:

  • Doorstromen binnen de organisatie waar je werkt.
  • Solliciteren naar een functie binnen een andere internationale organisatie.
  • Vanuit een specialisme en managementervaring doorstromen naar een functie binnen een internationale organisatie. Zo’n specialisme kan bijvoorbeeld watermanagement of veiligheid zijn.
  • Detachering vanuit een overheidsinstelling.

Voor een deel van de vacatures bij internationale organisaties wordt in eerste instantie intern geworven. Pas in tweede instantie wordt gezocht naar externe kandidaten.

Overheidsinstanties die bij internationale functies betrokken zijn

Nederland wil goed vertegenwoordigd zijn in het midden en hoger kader van internationale organisaties. Daarom bevorderen verschillende overheidsinstanties de in- en doorstroom van Nederlanders bij deze organisaties:

  • Nationaal Coördinator voor Internationale Functies (NCIF). NCIF richt zich primair op het plaatsen van Nederlanders op hoge functies bij internationale organisaties, de Europese Unie uitgezonderd. Het gaat daarbij vaak om functies op directeursniveau, maar ook om adviesfuncties.
  • Coördinator EU benoemingen (CEU) van de Algemene Bestuursdienst. Deze coördinator bevordert de doorstroom van topambtenaren bij de Europese Unie.
  • Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werft kandidaten voor Verkiezingswaarnemening, Civiele missies en het Assistent Deskundigen programma.
  • Verschillende directies van ministeries die zich bezighouden met een specifiek thema detacheren medewerkers bij internationale organisaties.