Recruitmentprogramma’s

Veel internationale organisaties hebben speciale programma’s voor het werven van jong talent en startende experts. Afgestudeeren met weinig of geen werkervaring kunnen via deze programma's een internationale loopbaan beginnen.

Programma voor startende experts

Jonge Nederlandse en lokale professionals kunnen met het Young Expert Programme (YEP) 1 tot 2 jaar ervaring opdoen in het buitenland. Zij volgen hiervoor een intensief trainingsprogramma en krijgen een persoonlijke coach.

Dit programma voor jonge experts bestaat uit:

 • YEP Water biedt ruimte voor 25 Nederlandse en 25 lokale experts. Dit programma is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nederlands Water Partnership (NWP).
 • YEP Agrofood biedt ruimte voor 11 Nederlandse en 11 lokale experts. Dit programma is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlands Water Partnership (NWP) en het Food & Business Knowledge Platform.

Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties kunnen een project indienen voor het Young Expert Programme. Het gaat daarbij om bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij beleid en uitvoering van ontwikkelingssamenwerking (OS).

Jonge professionals worden ingezet op projecten met als thema’s:

 • Efficiënt waterbeheer, met name in de landbouw.
 • Verbeterd beheer van stroomgebieden en veilige delta’s.
 • Toegang tot schoon drinkwater en goed sanitair.
 • Uitbannen van de huidige honger en ondervoeding.
 • Bevorderen van inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector.
 • Realiseren van ecologisch houdbare voedselsystemen.

Meer informatie vind je op de website van YEP.

Junior Professional Officer Programma van Nederland

Het door Nederland gefinancierde Junior Professional Officer Programma biedt jonge academici met minimaal 2 jaar werkervaring de kans ervaring op te doen bij een groot aantal VN organisaties.

Junior Professional Officers leveren daarmee een bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking en het VN systeem. Bovendien maakt deze werkervaring dat zij meer kans maken om door te stromen in een functie binnen de VN.

Het door Nederland gefinanceerde programma staat in principe open voor Nederlandse kandidaten en kandidaten uit geselecteerde OS-partnerlanden. De maximum leeftijd voor kandidaten om te kunnen solliciteren is 32 jaar.

Aanspreekpunt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is de Directie Multilaterale Organisaties en Mensenrechten,  afdeling Sociale & Economische Zaken (DMM/SE). Het ministerie heeft de monitoring en administratie uitbesteed aan de Stichting Nedworc.

Uitgebreide informatie vind je op de website van Nedworcfoundation.

Recruitmentprogramma’s van internationale organisaties

Verschillende internationale organisaties hebben programma’s die zijn gericht op het werven van jonge specialisten. Om in aanmerking te komen voor deze programma’s heb je over het algemeen een academische opleiding nodig en ben je maximaal 32 jaar.

 • De African Development Bank (Afrikaanse Ontwikkelingsbank) heeft het Young Professionals Program (YPP). Het programma is voor jonge mensen met een academische opleiding op het gebied van economie en financiën.
 • De International Finance Corporation (IFC) heeft verschillende programma’s voor net afgestudeerde experts op het gebied van financiën en economie, waaronder het WBG Young Professionals Program
 • Het International Monetary Fund (Internationaal Monetair Fonds, IMF) heeft verschillende programma’s voor zowel economen als ondersteunende taken en onderzoek.
 • De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) in Parijs werft jaarlijks jonge kandidaten. Ze is daarbij op zoek naar kandidaten met heel uiteenlopende achtergronden die een bijdrage kunnen leveren aan de welvaart van landen.
 • De Verenigde Naties (VN) organiseert voor het Young Professionals Programme (YPP) jaarlijks examens voor jonge academici. De onderwerpen van deze examens zijn afhankelijk van de experts die nodig zijn binnen de organisatie. Als je slaagt voor één van deze examens kom je in aanmerking voor een van de programma’s voor jonge professionals.
 • De UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) maakt ook gebruik van de jaarlijkse examens voor jonge academici binnen het Young Professionals Programme (YPP), net als de VN zelf. De UNCTAD werft voor zowel midden als hoger kader.
 • De Wereldbank zoekt geregeld naar academisch opgeleide kandidaten van zeer uiteenlopende studies.
 • UNICEF maakt gebruik van het Junior Professional Officer Programme, voor kandidaten tussen 28 en 32 jaar. Voor dit programma heb je een academische opleiding nodig en (voor UNICEF) relevante werkervaring.