Recruitmentprogramma’s

Veel internationale organisaties hebben speciale programma’s voor het werven van jong talent en startende experts. Afgestudeeren met weinig of geen werkervaring kunnen via deze programma's een internationale loopbaan beginnen.

Programma voor startende experts

Jonge Nederlandse en lokale professionals kunnen met het Young Expert Programme (YEP) 1 tot 2 jaar ervaring opdoen in het buitenland. Zij volgen hiervoor een intensief trainingsprogramma en krijgen een persoonlijke coach.

Dit programma voor jonge experts bestaat uit:

 • YEP Water biedt ruimte voor 25 Nederlandse en 25 lokale experts. Dit programma is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nederlands Water Partnership (NWP).
 • YEP Agrofood biedt ruimte voor 11 Nederlandse en 11 lokale experts. Dit programma is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlands Water Partnership (NWP) en het Food & Business Knowledge Platform.

Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties kunnen een project indienen voor het Young Expert Programme. Het gaat daarbij om bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij beleid en uitvoering van ontwikkelingssamenwerking (OS).

Jonge professionals worden ingezet op projecten met als thema’s:

 • Efficiënt waterbeheer, met name in de landbouw.
 • Verbeterd beheer van stroomgebieden en veilige delta’s.
 • Toegang tot schoon drinkwater en goed sanitair.
 • Uitbannen van de huidige honger en ondervoeding.
 • Bevorderen van inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector.
 • Realiseren van ecologisch houdbare voedselsystemen.

Meer informatie vind je op de website van YEP.

Assistent Deskundigen Programma van Nederland

Het Nederlandse Assistent Deskundigen Programma biedt academici de kans werkervaring op te doen bij internationale organisaties.

Assistent Deskundigen leveren een bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking.

Het programma staat open voor Nederlanders en kandidaten uit de allerarmste ontwikkelingslanden en de OS- partnerlanden. Het aanspreekpunt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten afdeling Sociale & Economische Zaken (DMM/SE).

Uitgebreide informatie vind je op de website van Nedworcfoundation.

Recruitmentprogramma’s van internationale organisaties

Verschillende internationale organisaties hebben programma’s die zijn gericht op het werven van jonge specialisten. Om in aanmerking te komen voor deze programma’s heb je over het algemeen een academische opleiding nodig en ben je maximaal 32 jaar.

 • De African Development Bank (Afrikaanse Ontwikkelingsbank) heeft het Young Professionals Program (YPP). Het programma is voor jonge mensen met een academische opleiding op het gebied van economie en financiën.
 • De International Finance Corporation (IFC) heeft verschillende programma’s voor net afgestudeerde experts op het gebied van financiën en economie.
 • Het International Monetary Fund (Internationaal Monetair Fonds, IMF) heeft verschillende programma’s voor zowel economen als ondersteunende taken en onderzoek.
 • De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) in Parijs werft jaarlijks jonge kandidaten. Ze is daarbij op zoek naar kandidaten met heel uiteenlopende achtergronden die een bijdrage kunnen leveren aan de welvaart van landen.
 • De Verenigde Naties (VN) organiseert jaarlijks examens voor jonge academici. De onderwerpen van deze examens zijn afhankelijk van de experts die nodig zijn binnen de organisatie. Als je slaagt voor één van deze examens kom je in aanmerking voor een van de programma’s voor jonge professionals.
 • De UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) maakt ook gebruik van examens, net als de VN zelf. De UNCTAD werft voor zowel midden als hoger kader.
 • De Wereldbank zoekt geregeld naar academisch opgeleide kandidaten van zeer uiteenlopende studies.
 • UNICEF heeft twee recruitmentprogramma’s voor jonge academici. Het New and Emerging Talent Initiative is een recruitmentprogramma voor kandidaten met 2-6 jaar werkervaring. Het Junior Professional Officer Programme is voor kandidaten tussen 28 en 32 jaar. In beide gevallen heb je een academische opleiding nodig en (voor UNICEF) relevante werkervaring.