Toegankelijkheid

werkenvoorinternationaleorganisaties.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Daarom is toegankelijkheid een belangrijk uitgangspunt bij alles wat we doen. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Geef dit dan aan ons door.

Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Overheidssites moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Bekijk de verklaring van werkenvoorinternationale organisaties.nl

Status

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen

Status toegankelijkheidslabel van Werken voor Internationale Organisaties. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Ministerie van Buitenlandse Zaken verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website https://www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/ te laten voldoen aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Buitenlandse Zaken is gevorderd met de toegankelijkheid van https://www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/ en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/contact(externe link) .

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.