Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe.

World Wide Web Consortium W3C

De Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C) over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde 'pas toe of leg uit'-principe.

Verwijzingen naar anderstalige websites

De webrichtlijnen schrijven voor dat expliciet moet worden aangeven als een link naar een website in een andere taal dan het Nederlands verwijst. Omdat deze website over een internationale loopbaan gaat, verwijzen veel links naar websites van internationale organisaties. Die zijn veelal in het Engels geschreven. Gezien het internationale karakter van deze website en het grote aantal links, hebben wij besloten om niet aan te geven wanneer een link naar een anderstalige website verwijst.

Informatie en klachten over toegankelijkheid van deze website

Heb je problemen met het gebruik van deze website? Of heb je tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het weten via het contactformulier.

Platform Rijksoverheid Online

Deze website is gebouwd met het Platform Rijksoverheid Online (PRO). Dit platform voldoet  aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen.