Persoonsgegevens die je via deze website of de mailadressen aan ons doorgeeft, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze achterlaat. Je gegevens bewaren wij niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze achterlaat.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.