De Nationaal Coördinator Internationale Functies (NCIF)

De Nationaal Coördinator Internationale Functies (NCIF) zoekt proactief naar kandidaten voor strategische functies bij internationale organisaties. De nadruk ligt hierbij op zowel het midden en hoger managementniveau als specialistische functies. Zo bevordert NCIF dat Nederland goed vertegenwoordigd is in ruim dertig internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank, de OVSE en de NAVO.

De naam Nationaal Coördinator Internationale Functies geldt voor zowel de coördinator als voor het bureau achter NCIF.

Strategische functies bij internationale organisaties

Voor strategische posities bij internationale organisaties werft NCIF kandidaten binnen de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. NCIF werkt hierbij samen met departementen, brancheorganisaties, Permanente Vertegenwoordigingen bij Internationale Organisaties (PV’s), ambassades en de Algemene Bestuursdienst (ABD).

Functieniveaus en functie-eisen van internationale organisaties

NCIF is verantwoordelijk voor de rijksbrede coördinatie van sollicitaties van Nederlanders voor strategische posities binnen voor Nederland prioritaire internationale organisaties. De Europese Unie hoort hier niet bij.

Het gaat daarbij voornamelijk om functies op afdelingshoofdniveau en hoger. Ook specialistische posities bieden interessante kansen. Belangrijke vereisten om een vacature bij een internationale organisatie te vervullen, zijn doorgaans:

  • Een universitaire opleiding in een richting die relevant is voor de functie.
  • Specifieke kennis van het beleidsterrein. Zo vraagt de WHO een medische achtergrond. Internationale financiële instellingen willen liefst economen of mensen met een financiële achtergrond.
  • Relevante internationale werkervaring in de publieke of private sector. Voor topfuncties is minimaal 15 jaar beleidservaring vereist, waarvan 5 tot 7 jaar in leidinggevende functies. Voor het middenkader is minimaal 10 jaar werkervaring nodig.
  • Voor beleidsposities zijn soms wetenschappelijke onderzoekservaring, publicaties en promotieonderzoek nodig.
  • Voor operationele posities is ervaring in project-, programma- en integraal management vereist, liefst op relevante beleidsterreinen.
  • Goede kennis van minimaal twee vreemde talen is een pré en vaak een must.

NCIF biedt de volgende diensten:

  • verspreidt proactief informatie over strategische vacatures bij internationale organisaties.
  • zet zich actief in om kandidaten te vinden voor dit soort posities.
  • adviseert kandidaten, biedt toegang tot netwerken en coördineert een eventuele lobby.