Vergoedingen voor stages en traineeships bij internationale organisaties

De vergoedingen voor stages en traineeships variëren. Kosten voor de reis en bijvoorbeeld inentingen en visa worden niet vergoed. Als student blijf je meestal wel recht hebben op studiefinanciering. 

Uiteenlopende vergoedingen en voorwaarden

De vergoedingen van stages en traineeships lopen sterk uiteen. Per organisatie, maar ook per functie. Soms gaat het om enkele honderden euro’s of wordt alleen een onkostenvergoeding betaald. In andere gevallen is de vergoeding een serieus loon, inclusief toelagen.  

Praktische en financiële overwegingen als je stage gaat lopen in het buitenland

Van belang is om daarbij ook rekening te houden met de kosten die je gaat maken. Internationale organisaties betalen in veel gevallen een vergoeding voor het verblijf in het buitenland. Die vergoeding is echter niet altijd toereikend voor de werkelijke kosten.

Ook krijg je bijvoorbeeld de reis niet vergoed. En ben je zelf verantwoordelijk voor de juiste verzekeringen, visa en bijvoorbeeld inentingen. Op de pagina Internationaal werken vind je praktische informatie over werken in het buitenland.

Studiefinanciering als je in het buitenland stage loopt

Wanneer je stage loopt en een studiefinanciering hebt, loopt de betaling ervan gewoon door. Daarnaast heb je recht op een OV-vergoeding, omdat je in het buitenland geen gebruik kunt maken van je Nederlandse reisproduct.

Informatie over studiefinanciering als je stage loopt in het buitenland staat op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).