Internationale eisen aan je cv en brief

Je curriculum vitae (cv) en brief vormen altijd je eerste presentatie aan een internationale organisatie. En omdat de concurrentie groot is, moet je je daarmee al nadrukkelijk onderscheiden. Documenten als diploma’s en getuigschriften moeten daarbij voldoen aan internationale standaarden.

Een internationaal cv

Voor sollicitaties bij organisaties van de Europese Unie (EU) kun je het beste gebruikmaken van Europass. Dit is een Europese standaard voor cv’s. In Europass kun je diploma’s en certificaten bijsluiten. De Europass kun je ook gebruiken voor sollicitaties bij een aantal internationale organisaties buiten Europa.

Voor sollicitaties bij organisaties van de Verenigde Naties (VN) kun je gebruikmaken van het Personal History Profile (PHP). Dit is een uitgebreid curriculum vitae voor VN-organisaties. Je maakt deze cv online aan.

Internationale sollicitatiebrieven

Internationale organisaties ontvangen veel brieven. Als je solliciteert, is het daarom van belang je kwalificaties goed onder de aandacht te brengen in je brief. Je kunt daarbij bijvoorbeeld gebruikmaken van AIDA-methode: Attention, Interest, Desire en Action.

Erkende diploma’s

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verstrekt digitale uittreksels van je diploma. Deze bevatten een waarborg dat het diploma echt van DUO komt. DUO kan je diploma ook waarderen voor het buitenland. Meer informatie over het waarderen van diploma’s vind je op Rijksoverheid.nl.

Diploma-supplement

In een supplement van een diploma staat een standaardbeschrijving van het niveau en de aard, context, inhoud en status van een voltooide studie. Instellingen voor hoger onderwijs stellen dit document op in overeenstemming met de normen die zijn overeengekomen door de Europese Commissie, de Raad van Europa en Unesco.

Taalvaardigheid en het Taalpaspoort

Talenkennis is een belangrijk onderdeel van internationale sollicitaties. Daarom is het van belang je talenkennis goed in kaart te brengen. Dat kan met het zogenaamde Europass Taalpaspoort (Language Passport). In dit document specificeer je welke talen je spreekt, schrijft en begrijpt.

De taal van je cv en brief

Aanmelden voor een EU-traineeship of het concours van de EU, doe je in één van de drie officiële werktalen: Engels, Frans of Duits. Kies de taal die je het beste beheerst. Let op: voor vertaaltraineeships gelden andere regels.

Bij de Verenigde Naties zijn er zes officiële talen:

  • Arabisch
  • Chinees
  • Engels
  • Frans
  • Russisch
  • Spaans

In welke taal je solliciteert, is afhankelijk van de organisatie waar je wilt werken en de standplaats van de functie. Meer informatie vind je meestal op de website van de organisatie waar je solliciteert.

Als dit er niet expliciet bij staat is het goed om uit te zoeken welke taal de voertaal is van de organisatie. Het Europees Hof van Justitie is bijvoorbeeld overwegend Franstalig. Als je het Frans goed beheerst, kun je het beste die taal gebruiken voor sollicitaties. Anders is Engels ook goed.