Werving en selectie bij civiele missies

3W | WereldWijd Werken, afdeling Civiele Missies en Verkiezingswaarneming (3W/CMV) heeft een bestand van civiele experts.

MOMENTEEL WERFT 3W/CMV GEEN CIVIELE EXPERTS. ZODRA DE WERVING WORDT HERVAT, MAKEN WIJ HIERVAN MELDING OP DEZE WEBSITE. U vindt hieronder overigens alvast de nodige informatie.

Informatie over civiele experts t.b.v. diverse functies

LAND / STANDPLAATS: Diverse landen

ORGANISATIE: Diverse internationale organisaties

FUNCTIEBENAMING: Civiele Missie Expert t.b.v. diverse functies

UITZENDDUUR: 12 maanden (met mogelijkheid tot verlenging)

Algemene informatie

Wij zoeken deskundigen die op basis van hun vakkennis en ervaring in staat zijn een bijdrage te leveren aan missies op het gebied van veiligheid, rechtsorde of conflictbeheersing in moeilijke gebieden, waar veelal conflicten heersen of hebben geheerst.

Je moet in staat zijn om op korte termijn en soms zonder nauwkeurig omschreven opdracht aan de slag te gaan. Wij zoeken experts die oplossingsgericht zijn, in staat zijn te bemiddelen of als monitor kunnen fungeren. Hiervoor maken wij onder andere graag kennis met kandidaten die een juridische, militaire of politieachtergrond hebben.

Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in kandidaten die in internationaal verband ervaring hebben opgedaan op het gebied van:

 • Vredeshandhaving, conflictpreventie en –beheersing
 • Opbouw van de rechtsstaat, overgangsjustitie, inclusief hervorming justitiële sector (o.a. rechterlijke macht, openbaar ministerie, politie, detentieomstandigheden en wetgeving)
 • Hervorming van de veiligheidssector
 • Bescherming van burgers
 • “Gender”/1325 (AVVN Resolutie 1325 betreffende vrouwen, vrede en veiligheid)
 • Mediation
 • Contraterrorisme en het tegengaan van gewelddadig extremisme (preventieve inspanningen tegen radicalisering, ‘countering violent extremism’)
 • Migratie (grensmanagement en terugkeer, mensenhandel)
 • Cyberveiligheid en/of cybercriminaliteit
 • Politiekbestuurlijke processen
 • Mensenrechten
 • Gevangeniswezen
 • Border service
 • Sharia-recht

Algemene vereisten voor uitzending en sollicitatie zijn:

 • Afgeronde opleiding op HBO- of universitair niveau.
 • Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • In het bezit van rijbewijs B.
 • In het bezit van de Nederlandse nationaliteit.
 • Werkervaring in een internationale organisatie of een multiculturele omgeving.
 • Werkervaring binnen de context van internationale vredesmissies is een pre.
 • Beheersing van Frans, Arabisch of Russisch is een pre.

Selectieprocedure

Uit de ontvangen CV-formulieren zal een voorselectie worden gemaakt. De selectieprocedure bestaat uit een sollicitatiegesprek, een groepsdynamisch assessment, eventueel een referentenonderzoek en bij uitzending een medische keuring.

Kandidaten die de procedure positief doorlopen hebben worden voor twee jaar opgenomen in het bestand van civiele experts ten behoeve van detacheringen bij internationale organisaties en hun missies. De experts worden telkens op de hoogte gesteld van de vacatures die in aanmerking komen voor financiering. Van de experts die hun belangstelling kenbaar maken voor de aangeboden functie wordt de meest geschikte expert voorgedragen bij de internationale organisatie. Deze organisatie zal uiteindelijk een keuze maken uit de (vaak door diverse lidstaten) voorgedragen kandidaten voor de betreffende functie.

Het positief doorlopen van de selectieprocedure en opname in het bestand ten behoeve van detacheringen bij internationale organisaties is geen garantie voor een voordracht of uitzending.

Geldigheidsduur selectieprocedure

Je kandidatuur wordt na het positief doorlopen van de selectie voor een periode van twee jaar na de datum van het assessment in het bestand opgenomen. Na twee jaar stopt de opname in het bestand en worden je gegevens hieruit verwijderd.

Arbeidsvoorwaarden

Een uitgezonden expert krijgt een arbeidsovereenkomst met het ministerie van Buitenlandse Zaken aangeboden. Het geboden bruto maandsalaris is gebaseerd op het Bezoldigingsbesluit voor Rijksambtenaren en afhankelijk van de zwaarte van de functie alsmede het aantal jaren (relevante) werkervaring na afstuderen. Daarnaast bevat het arbeidsvoorwaardenpakket onder andere een dagvergoeding op de standplaats, een uitrustingstoelage, opname in het pensioenfonds ABP etc. (Voor kandidaten die een werkrelatie hebben met een van de onderdelen van het ministerie van Veiligheid en Justitie of met de Rechtspraak geldt een andere regeling.)

Bijzonderheden

Gezien de (hardship)omstandigheden van de plaatsingen betreft het hier 'non-family duty stations'. Dat wil zeggen dat partners en gezinsleden niet kunnen meereizen.