Werving en selectie civiele missiepool

Nederland levert een bijdrage aan civiele missies georganiseerd door de EU, VN, NAVO, OVSE en aan de inzet op het gebied van Veiligheid en Rechtsorde (V&R) door andere internationale organisaties. Vanuit de civiele missiepool worden Nederlandse experts uitgezonden om bij te dragen aan wederopbouwprocessen in (post-)conflictgebieden. Vaak gebeurt dit in het kader van vredesmissies.

De behoefte aan experts die in deze landen ingezet kunnen worden groeit. Nederlandse experts zijn onder andere uitgezonden naar de EU missies in Kosovo, Afghanistan, Irak, Palestijnse Autoriteit en Georgië, en naar de VN vredesmissies in de Democratische Republiek Congo en in Zuid-Sudan. De Nederlandse deelname aan civiele missies wordt bepaald op basis van politieke prioriteiten.

De shared service organisatie 3W | WereldWijd Werken, afdeling Civiele Missies en Verkiezingswaarneming (3W/CMV) van het ministerie van Buitenlandse Zaken verzorgt de werving, selectie en administratieve ondersteuning rond Nederlandse experts die ingezet worden bij civiele missie. 3W/CMV draagt de meest geschikte kandidaat voor bij de betrokken internationale organisatie. Als u denkt aan de criteria te voldoen, nodigen wij u van harte uit om te solliciteren voor een plek in het bestand van civiele experts  Meer informatie hierover treft u hieronder aan.

Land/standplaats: Diverse landen
Organisatie: Diverse internationale organisaties
Functiebenaming: Civiele Missie Expert t.b.v. diverse functies
Uitzendduur: 12 maanden (met mogelijkheid tot verlenging)

Algemene informatie

Wij zoeken deskundigen die op basis van hun vakkennis en ervaring in staat zijn een bijdrage te leveren aan missies op het gebied van veiligheid, rechtsorde of conflictbeheersing in moeilijke gebieden, waar veelal conflicten heersen of hebben geheerst.

U moet in staat zijn om op korte termijn en soms zonder nauwkeurig omschreven opdracht aan de slag te gaan. Wij zoeken experts die oplossingsgericht zijn, in staat zijn te bemiddelen of als monitor kunnen fungeren. Hiervoor maken wij onder andere graag kennis met kandidaten die een juridische, militaire of politieachtergrond hebben.

Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in kandidaten die in internationaal verband ervaring hebben opgedaan op het gebied van:

 • Vredeshandhaving, conflictpreventie en –beheersing
 • Opbouw van de rechtsstaat, overgangsjustitie, hervorming justitiële sector
 • Hervorming van de veiligheidssector
 • Bescherming van burgers
 • “Gender”/1325 (AVVN Resolutie 1325 betreffende vrouwen, vrede en veiligheid)
 • Bemiddeling/mediation
 • Contraterrorisme en strategic communication
 • Migratie (grensmanagement en terugkeer, mensenhandel)
 • Cyberveiligheid en/of cybercriminaliteit
 • Politiekbestuurlijke processen (good governance)
 • Mensenrechten
 • Gevangeniswezen
 • Border service

Algemene vereisten voor uitzending en sollicitatie zijn:

 • Afgeronde opleiding op hbo- of universitair niveau.
 • Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • In het bezit van rijbewijs B.
 • In het bezit van de Nederlandse nationaliteit.
 • Minimaal drie jaar werkervaring in een internationale organisatie of omgeving.
 • Werkervaring binnen de context van internationale vredesmissies is een pre.
 • Beheersing van Frans, Arabisch of Russisch is een pre.

Selectieprocedure

Uit de ontvangen cv-formulieren zal een voorselectie worden gemaakt. De selectieprocedure bestaat uit een sollicitatiegesprek, een groepsdynamisch assessment en bij uitzending een medische keuring.

Kandidaten die de procedure positief doorlopen hebben, worden voor vier jaar opgenomen in het bestand van civiele experts ten behoeve van detacheringen bij internationale organisaties en hun missies. De experts worden telkens op de hoogte gesteld van de functies die beschikbaar komen (in aanmerking komen voor financiering). Van de experts die hun belangstelling kenbaar maken voor de aangeboden functies wordt de meest geschikte expert voorgedragen bij de internationale organisatie. Deze organisatie zal uiteindelijk een keuze maken uit de (vaak door diverse lidstaten) voorgedragen kandidaten voor de betreffende functie.

Het positief doorlopen van de selectieprocedure en opname in het bestand ten behoeve van detacheringen bij internationale organisaties is geen garantie voor een voordracht of uitzending.

Geldigheidsduur selectieprocedure
Uw kandidatuur wordt na het positief doorlopen van de selectie voor een periode van vier jaar na de datum van het assessment in het bestand opgenomen. Na vier jaar stopt de opname in het bestand en worden uw gegevens hieruit verwijderd.

Tijdpad selectieprocedure
De selectiegesprekken en groepsdynamische assessments vinden plaats op de volgende data:

 • 3, 4 en 5 september 2019
 • 8, 9 en 10 oktober 2019
 • 19, 20 en 21 november 2019
 • 10, 11 en 12 december 2019

Arbeidsvoorwaarden

Een uitgezonden expert krijgt een arbeidsovereenkomst met het ministerie van Buitenlandse Zaken aangeboden. Het geboden bruto maandsalaris is gebaseerd op het Bezoldigingsbesluit voor Rijksambtenaren en afhankelijk van de zwaarte van de functie alsmede het aantal jaren (relevante) werkervaring na afstuderen. Daarnaast bevat het arbeidsvoorwaardenpakket onder andere een dagvergoeding op de standplaats, opname in het pensioenfonds ABP etc. (voor kandidaten die een werkrelatie hebben met een van de onderdelen van het ministerie van Veiligheid en Justitie of met de Rechtspraak geldt een andere regeling).

Bijzonderheden

Gezien de (hardship)omstandigheden van de plaatsingen betreft het hier non-family duty stations. Dat wil zeggen dat partners en gezinsleden niet kunnen meereizen.

Meer weten?

Op de websites 3W | WerkenvoorNederland, Wereldwijd en Werken voor Internationale Organisaties vindt u meer informatie over uitzendingen in het kader van civiele missies.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Vul dan het online sollicitatieformulier in. U komt eerst op een pagina met de titel Doorlopende werving Civiele Experts 2019. Heeft u dit formulier nog niet eerder ingevuld? Kies dan voor de optie Ga direct naar het formulier.