Civiele missies

Nederland ondersteunt wederopbouwprocessen in fragiele staten, zoals Mali en Oekraïne. Het ministerie van Buitenlandse Zaken draagt hieraan bij door Nederlandse experts te sturen naar het buitenland, vaak in het kader van vredemissies. Deze experts gaan daar werken voor internationale organisaties.

De uitgezonden civiele experts nemen deel aan EU- of VN-vredesmissies. Maar de expert kan bijvoorbeeld ook werken bij een van de regionale kantoren van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) of een andere overheid. De Nederlandse politiek beslist aan welke missies Nederland meedoet. De civiele expert wordt voor 12 maanden uitgezonden met eventueel verlenging. De behoefte aan civiele experts voor fragiele staten groeit. Hebt u interesse in een uitzending naar een civiele missie? We informeren u graag over de werving en selectie van de civiele missiepool.  

Civiele missies

De rol van de Unit Civiele Missies (CMV)

De shared service organisatie 3W | WereldWijd Werken, afdeling Civiele Missies en Verkiezingswaarneming (3W/CMV) van het ministerie van Buitenlandse Zaken zet vacatures uit in zijn netwerk van civiele experts. 3W/CMV draagt – in opdracht van de beleidsdirecties – de meest geschikte kandidaat voor bij de betrokken internationale organisatie. Deze organisatie maakt een keuze uit de aangeboden kandidaten van de verschillende lidstaten. Valt de keuze op de Nederlandse kandidaat? Dan verzorgt 3W/CMV de begeleiding van de kandidaat bij de praktische zaken rondom de voorbereiding op de uitzending.