Vergoedingen voor stages bij Buitenlandse Zaken

Voor een stage bij Buitenlandse Zaken krijg je een stagevergoeding. Ook kan je een vergoeding krijgen voor reiskosten van woon-werk verkeer of pensionkosten. Verzekeringen, vaccinaties en de reis naar en het verblijf in het buitenland moet je zelf regelen en betalen.

Stagevergoeding

Als je stage loopt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken heb je recht op een (Rijksbrede) stagevergoeding. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van het aantal uren dat je werkt. Voor een stage van 40 uur per week geldt de volgende bruto vergoeding van €635,00. Op dit bedrag worden dus nog sociale lasten ingehouden, loonheffingskorting is mogelijk.

Dit bedrag is op basis van een 40 urige stageweek rijksbreed vastgesteld. Bij een stage van minder dan 40 uur zal de vergoeding naar rato worden vastgesteld.

Reis- en pensionkosten

Als je bij een post in het buitenland werkt, krijg je alleen pensionkosten vergoed. Kosten voor de reis naar een post in het buitenland moet je zelf betalen.

Bij een stage in Nederland kun je kiezen tussen reiskosten woon-werk verkeer of pensionkosten. Je kan niet voor beide vergoedingen in aanmerking komen.

  • De maximale vergoeding voor pensionkosten is €431,00 per maand.
  • Reiskosten (woon-werk verkeer) worden vergoed overeenkomstig de reguliere vergoeding voor woon-werkverkeer voor ambtenaren.