Wonen en werken in het buitenland

Werken in het buitenland brengt veel ingrijpende veranderingen met zich mee. Voor jou, maar ook voor je eventuele partner en kinderen. Internationale organisaties begeleiden je meestal bij de overgang naar je nieuwe werk en nieuwe woonplaats.

Verhuizen binnen de Europese Unie

Verhuizen naar het buitenland is complexer dan verhuizen binnen Nederland. Hoe complex is afhankelijk van het land waar je naar toe verhuist. Als je een baan hebt gevonden in een land van de Europese Unie, hoef je meestal geen aangifte te doen bij de douane. Er zijn echter uitzonderingen hierop. Als je bijvoorbeeld dieren of kunst mee wilt nemen naar je nieuwe huis, moet je dit melden bij de douane.

Een lijst van goederen die je moet melden als je naar het buitenland verhuist, vind je op de website van de Douane.

Verhuizen naar een land buiten de EU

Wanneer je buiten de Europese Unie gaat wonen, krijg je met de douane van verschillende landen te maken.

  • Bij de douane in Nederland moet je een uitvoeraangifte doen.
  • Ook de douane van het land waar je gaat wonen, stelt eisen aan de invoer van je inboedel. Vraag de douane van dat land ruim van te voren wat die eisen zijn.
  • Wanneer je de inboedel van je huis over land vervoert, krijgt je te maken met doorvoerlanden. Informeer bij deze landen wat je moet doen om doorvoer mogelijk te maken.

Een huis vinden in het buitenland

Hoewel er verschillen zijn tussen de diensten die internationale organisaties bieden, kunnen de meeste organisaties je helpen een huis te vinden. Soms zijn er woningen beschikbaar voor medewerkers die tijdelijk in dienst van een organisatie komen.

Huis in Nederland behouden

Als je in Nederland een huis bezit en je deze wilt behouden om later terug te keren, vervalt de mogelijkheid tot hypotheekrenteaftrek. Het is dan immers niet meer je hoofdverblijf. Voor de belastingen valt die tweede woning dan onder box 3, je bezittingen. Je kunt je huis dan wel verhuren.

Er zijn uitzonderingen. Als je een tijdelijke functie aanvaardt, dan heb je vaak nog wel recht op hypotheekaftrek. Ook als je huis nog te koop staat op het moment dat je verhuist, kun je aftrek krijgen. Je mag je huis dan alleen niet verhuren.

Visa en werkvergunning

Om te mogen wonen werken in landen buiten de Europese Unie heb je meestal een visum en werkvergunning nodig. Soms krijg je te maken met uitgebreide veiligheidsonderzoeken. Meer informatie hierover krijg je meestal van de organisatie waar je gaat werken of het land waar je gaat wonen.

Of je partner een werkvergunning kan krijgen, is afhankelijk van het land. Binnen de Europese Unie is een werkvergunning niet nodig. Dat wil zeggen, als je partner een nationaliteit heeft van een EU-land.

In veel landen buiten de Europese Unie zal je partner een werkvergunning moeten aanvragen voordat hij of zij mag werken. Of het land waar je gaat wonen deze verleent, is afhankelijk van de wetten. Voor meer informatie neem je contact op met de overheid van dat land.

Kinderen mee naar het buitenland

Internationale organisaties zoals de Verenigde Naties hebben vaak veel buitenlandse werknemers. Daarom zijn er in veel gevallen ook voldoende voorzieningen, zoals kinderopvang.

Schoolgaande kinderen gaan meestal naar internationale scholen, waar kinderen uit heel verschillende landen les hebben. De voertaal is vaak Engels. Soms zijn er scholen waar Duits of Frans wordt gesproken.

In verschillende landen zijn er ook Europese scholen. Op deze scholen krijgen de kinderen onderwijs in hun moedertaal. Daarnaast leren ze in ieder geval een tweede taal. Een van die talen is Engels, Frans of Duits.

Internationale scholen voldoen aan de hoge eisen die in westerse landen aan het onderwijs worden gesteld. De diploma’s van deze scholen zijn erkend en leerlingen kunnen doorstromen naar de meeste universiteiten.

Meer informatie over scholen in het buitenland is te vinden op de website van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).