Sociale verzekeringen en werken in het buitenland

Als je buiten Nederland gaat werken heeft dit gevolgen voor sociale verzekeringen. Welke gevolgen dat zijn is afhankelijk van je persoonlijke situatie, de organisatie waarvoor en het land waarin je gaat werken.

De gevolgen van het verhuizen en werken in het buitenland, zijn afhankelijk van een aantal factoren.

Detachering of permanente verhuizing

Als je naar het buitenland vertrekt om te werken vervalt meestal het recht op sociale uitkeringen voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en de Algemene Ouderdomswet (AOW). Als je echter gedetacheerd wordt vanuit Nederland blijf je belastingplichtig in ons land. Je hebt dan ook gewoon recht op alle sociale verzekeringen.

Land waar je gaat werken

Je rechten op sociale verzekeringen zijn ook afhankelijk van het land waar je gaat werken. Als je in een land van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte gaat werken, blijf je in Nederland belasting betalen. Dat geldt ook als je gaat werken in een land waar Nederland een verdrag mee heeft. In beide gevallen blijf je dan recht hebben op sociale verzekeringen.

Ambtenaren in dienst van de Nederlandse overheid

Wanneer je voor de Nederlandse overheid in het buitenland gaat werken, blijf je in Nederland belasting betalen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je voor een ambassade of voor de Europese Unie werkt. Maar ook als je in het buitenland gaat werken in het kader van een door Nederland ondertekend verdrag. In beide gevallen heb je dan recht op een uitkering in Nederland en bijvoorbeeld op het kindgebonden budget.

Informeer naar jouw specifieke situatie

De exacte gevolgen voor jou en je gezin zijn altijd afhankelijk van veel factoren. Daarom is het altijd verstandig om contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank, je zorgverzekeraar en bijvoorbeeld je pensioenfonds. Ook de organisatie waar je bij gaat werken kan je vaak helpen om alles goed te regelen.

Pensioen

Wanneer je vanuit Nederland bij de Europese Unie, Verenigde Naties of een andere internationale organisatie wordt gedetacheerd, blijf je meestal gewoon in Nederland je pensioen opbouwen. Meer informatie hierover is te krijgen bij je pensioenfonds.

Mocht je pensioen toch overgaan naar het buitenland, is het meestal mogelijk om je opgebouwde pensioen mee te nemen naar het buitenland.

Sociale verzekeringen in het buitenland

Zodra je in het buitenland gaat werken ben je niet meer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Sociale verzekeringen zijn bijvoorbeeld de Algemene Ouderdomswet (AOW), kinderbijslag en arbeidsongeschiktheid. De meeste internationale organisaties hebben daarvoor vervangende regelingen.

  • Je behoudt vaak het recht op sociale verzekeringen als je tijdelijk buiten Nederland gaat werken. Er is dan sprake van detachering.
  • Je blijft in Nederland sociaal verzekerd als:
    • Het land waar je gaat werken lid is van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte) of een verdrag met Nederland heeft gesloten over sociale zekerheid.
    • Je in dienst bent van een Nederlandse werkgever.
    • Je werkgever sociale verzekeringspremies inhoudt op je loon en deze in Nederland afdraagt.

Tijdelijk betekent in de meeste gevallen 2 jaar. Als je langer voor de sociale verzekeringen verzekerd wil blijven, kun je vrijstelling voor langere detachering aanvragen.

Meer gedetailleerde informatie over sociale verzekeringen en werken in het buitenland vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  • Informatie over AOW als je in het buitenland werkt.
  • Informatie over kinderbijslag als je in het buitenland gaat werken.

Vrijwillig verzekeren voor sociale verzekeringen in Nederland

Het is wel mogelijk om vrijwillig voor sociale verzekering in Nederland verzekerd te blijven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat je bij terugkeer in Nederland minder AOW krijgt. Je hebt immers minder premie betaald voor deze ouderdomsvoorziening.

Meer informatie over vrijwillig verzekeren vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Zorgverzekering

Als je bij een volkenrechtelijke organisatie werkt, zoals de VN of de NAVO, ben je meestal niet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dat geldt niet als je naast het werk voor de volkenrechtelijke organisatie ook ander werk in Nederland doet.

Uitgebreide informatie over je zorgverzekering in het buitenland vind je op Rijksoverheid.nl.