Belastingplicht en internationaal werken

Werken in het buitenland betekent niet altijd dat je belastingen gaat betalen in het land waar je werkt. Als je de Nederlandse nationaliteit hebt en voor een internationale organisatie gaat werken, blijf je in veel gevallen gewoon in ons land belastingplichtig.

Dit geldt in de volgende gevallen:

  • Als je wordt uitgezonden in het kader van een door Nederland ondertekend verdrag. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om militairen die worden uitgezonden naar vredesmissies.
  • Je blijft ook binnenlands belastingplichtig als je bij de Nederlandse permanente vertegenwoordigingen werkt van grote internationale organisaties. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn de Europese Unie (EU), de NAVO en de Verenigde Naties (VN).
  • Ook je partner en kinderen vallen in veel gevallen onder deze regeling. Je kinderen moeten dan wel jonger zijn dan 27 jaar en door jou worden onderhouden.

Meer informatie over belastingplicht van werknemers die in het buitenland gaan werken vind je op de website van de Belastingdienst.