Arbeidsvoorwaarden bij internationale organisaties

De lonen van internationale organisaties zijn meestal marktconform. Dat wil zeggen dat deze organisaties bij het vaststellen van salarissen rekening houden met de internationale arbeidsmarkt. Daarbij is natuurlijk veel afhankelijk van de functie en regio waar je gaat werken. Maar ook zijn er verschillen tussen organisaties onderling.

Loonschalen

De loonschalen van internationale organisaties werken over het algemeen hetzelfde als je in Nederland gewend bent. Bij je functie hoort een schaal. Zodra je langer in die functie werkt en je meer ervaring opdoet, stijgt je loon. Dit is vergelijkbaar met het systeem van periodieken zoals dat in Nederland veelal wordt gehanteerd.

Internationale organisaties hanteren vaak hun eigen loonschalen en indelingen. De belangrijkste zijn:

Andere organisaties zoals de Wereldbank en de Navo hebben een eigen schaalindeling. Meestal vind je meer informatie over de schalen en bijbehorende lonen in de vacature-informatie.

Een vergelijking van loonschalen van verschillende internationale organisaties vind je in de pdf 'Vergelijking salaris-schalen internationale organisaties'.

Secundaire arbeidsvoorwaarden bij internationale organisaties

Internationale organisaties hebben over het algemeen goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het aantal vakantiedagen per jaar is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Nederlandse overheid. Soms krijgen werknemers uit het buitenland een aantal extra vakantiedagen.

Daarnaast krijgen werknemers vaak verschillende vrije dagen voor:

  • Feestdagen
  • Ziekte
  • Ouderschapsverlof
  • Zorg voor familie
  • Ziekte en overlijden van familie

Toelagen voor werken in het buitenland

Als je in het buitenland werkt, heb je vaak extra kosten. Je reist vaak terug naar Nederland voor bezoek aan familie en vrienden. Je verhuizing naar het buitenland kost veel geld. En je maakt bijvoorbeeld extra kosten omdat je kinderen naar een internationale school gaan.

De meeste internationale organisaties bieden je een vergoeding aan om die extra kosten te dekken. Je kunt dan bijvoorbeeld vergoedingen krijgen voor:

  • Je verhuizing naar je standplaats
  • De extra kosten van het huren van een huis
  • Vergoedingen voor de de schoolkosten van kinderen
  • Inwonende kinderen

Voorbeelden arbeidsvoorwaarden internationale organisaties

De exacte informatie over de arbeidsvoorwaarden van organisaties vind je op hun websites. Ook bij vacatures vind je meestal informatie over loon en dergelijke.

Een aantal voorbeelden van arbeidsvoorwaarden van internationale organisaties vind je bijvoorbeeld op deze websites: