Verkiezingswaarneming

Nederland stuurt jaarlijks verkiezingswaarnemers naar jonge democratieën waar verkiezingen plaatsvinden. Uitzending gebeurt op vrijwillige of contractbasis.

In december 2017 heeft een wervingsronde voor waarnemers plaatsgevonden; per 1 januari 2018 zijn nieuwe waarnemers voor 5 jaar opgenomen in het verkiezingswaarnemersbestand. De eerstvolgende wervingsronde vindt eind 2022 plaats.

Verkiezingswaarneming

Een internationale verkiezingswaarneming gebeurt altijd op uitnodiging van het land waar de verkiezingen zijn. Er wordt samengewerkt met internationale organisatie’s, zoals de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Europese Unie. Als waarnemer observeer je het verkiezingsproces. Daarna beoordeel je de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag. Niet de uitslag zelf, maar het verloop van het proces van deze verkiezingen is van belang. Je kijkt naar processen vóór, tijdens en vlak na de verkiezingsdag.

Bestand van verkiezingswaarnemers

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een bestand van ongeveer 150 verkiezingswaarnemers. Als je de selectieprocedure goed doorloopt, kom je normaal gesproken voor 5 jaar terecht in het bestand. Tijdens die periode kan je een oproep krijgen voor een verkiezingswaarneming.

Een verkiezingswaarnemingsmissie duurt 1 tot 3 of 3 tot 12 weken. Opname in het bestand geeft geen recht op daadwerkelijke uitzending.

Vereisten voor verkiezingswaarneming

 • Een opleiding op minimaal WO-niveau.
 • Ten minste 4 jaar relevante werkervaring.
 • Uitstekende gezondheid
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met verkiezingsprocessen, -methodologie en -procedures.
 • Ervaring met democratiseringsprocessen.
 • Computervaardig.
 • In geval van oproep, beschikbaarheid op korte termijn.
 • Woonachtig in Nederland.
 • Nederlandse nationaliteit.

De verkiezingswaarnemer moet kunnen omgaan met complexe en veeleisende situaties. Ook moet hij lange dagen kunnen en willen maken, onder moeilijke omstandigheden. De waarnemer is een teamplayer die moeilijke situaties op een positieve manier oplost.  Daarnaast moet hij minimaal één jaar gewoond of gewerkt  hebben buiten West-Europa.

Talenkennis

Je moet Engels uitstekend spreken en schrijven. Ook moet je één van de volgende talen mondeling en schriftelijk goed beheersen:

 • Arabisch
 • Frans
 • Portugees
 • Russisch (of een andere Slavische taal)
 • Spaans

Competenties

 • Communicatieve vaardigheid
 • Cultureel aanpassingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Politieke sensitiviteit
 • Goed kunnen samenwerken in een internationaal team
 • Sociale vaardigheid
 • Stressbestendigheid

Arbeidsvoorwaarden

Deelname aan een verkiezingswaarneming gebeurt op basis van vrijwilligheid. Uitzendingen korter dan drie weken zijn onbetaald. Tijdens de uitzending ontvang je wel een dagvergoeding. Ook krijg je een vergoeding voor de reiskosten en de kosten voor verblijf ter plekke.

Voor uitzendingen van drie weken of langer krijg je wel betaald. Tijdens de uitzending heb je recht op salaris, opname in het ABP pensioenfonds en dagvergoedingen.

Bij uitzending voor een EU-verkiezingswaarneming,  val je onder de verantwoordelijkheid van de Europese Unie.

Selectieprocedure

De beoordeling of je geschikt bent gebeurt op basis van de gegevens op je sollicitatieformulier. Referenties worden soms nagetrokken. Ook een talentest is mogelijk.

Werving

De eerstvolgende wervingsronde vindt eind 2022 plaats.

Vragen

Heb je een vraag? Mail 3w-cmv@minbuza.nl