Verkiezingswaarneming

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) informeert ons land over het buitenland en vertegenwoordigt ons land in het buitenland. Een onderdeel hiervan is het ondersteunen van democratiseringsprocessen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zendt jaarlijks, bij een geselecteerd aantal internationale verkiezingen, verkiezingswaarnemers uit naar het buitenland. Deze uitzending gebeurt op vrijwillige- of op contractbasis.

De eerstvolgende wervingsronde vindt eind 2027 plaats

Bestand van verkiezingswaarnemers

BZ wil voortdurend kunnen beschikken over een bestand van circa 150 geselecteerde, goed voorbereide en deskundige verkiezingswaarnemers om flexibel in te kunnen spelen op verzoeken van internationale organisaties. Kandidaten worden, na het gunstig doorlopen van de selectieprocedure, in principe voor de duur van 5 jaar opgenomen in het bestand. Gedurende die periode kunt u reageren op de uitnodiging van BZ om verkiezingen in het buitenland waar te nemen. U ontvangt deze uitnodiging kort voor het moment waarop de verkiezingen plaatsvinden. Uit de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt gebaseerd op achtergrond, gender en talenkennis. Een verkiezingswaarnemingsmissie varieert van 1 tot 3 weken (korte termijn uitzending) en 3 tot 12 weken (lange termijn uitzending). Gemiddeld worden er 50 verkiezingswaarnemers per jaar uitgezonden.

Opname in het bestand geeft geen recht op een daadwerkelijke uitzending.

Verkiezingswaarneming

Toelichting verkiezingswaarneming

Een internationale verkiezingswaarnemingsmissie gebeurt altijd op uitnodiging van het betreffende land. We werken samen met een internationale organisatie zoals de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE/ODIHR) en de Europese Unie (EU). De waarnemers observeren het verkiezingsproces om een indruk te krijgen van de gang van zaken. Op basis van de verschillende waarnemingen vormen zij een oordeel over de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag. Niet de uitslag van de verkiezingen, maar het verloop van het proces van deze verkiezingen is daarbij van belang. Waarnemers kijken naar processen rondom de uitvoering van de kieswet en de verkiezingen in het betreffende land voor, tijdens en in de dagen na de verkiezingsdag.

Vereisten voor verkiezingswaarneming

Om in aanmerking te komen voor opname in het bestand, vragen wij van potentiële verkiezingswaarnemers het volgende:

 • Afgeronde opleiding op minimaal WO-niveau
 • Ten minste 4 jaar relevante werkervaring
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met democratiseringsprocessen
 • Meerdere jaren ervaring met verkiezingsprocessen, -methodologie en –procedures
 • IT-kennis (Microsoft Office Word, Excel, Access, Adobe Acrobat, Outlook, Android, internet browser en webmail software)
 • Bekendheid met het gebruik van satelliettelefoons, GPS, BGAN
 • In geval van oproep, beschikbaarheid op korte termijn
 • Woonachtig in Nederland
 • Nederlandse nationaliteit

U moet kunnen omgaan met complexe, veeleisende situaties. Ook moet u lange dagen kunnen en willen maken onder moeilijke omstandigheden. Een uitstekende fysieke conditie is dan ook noodzakelijk. De EU verlangt van geselecteerde kandidaten een “health certificate”.

Daarnaast moet u minimaal één jaar gewoond en/of gewerkt hebben in een van de volgende regio’s:

 • Afrika ten Zuiden van de Sahara
 • Azië- en Oceanië
 • Noord-Afrika en Midden-Oosten
 • West- en Midden Europa
 • Westelijk Halfrond
 • Zuidoost- en Oost-Europa

Talenkennis

Naast een uitstekende beheersing van de Engelse taal (in woord en geschrift) moet u een van de volgende talen in woord en geschrift goed beheersen:

 • Arabisch
 • Frans
 • Portugees
 • Russisch (of een andere Slavische taal)
 • Spaans

Competenties

 • Goed kunnen samenwerken in internationaal teamverband
 • Cultureel aanpassingsvermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Stressbestendigheid
 • Communicatieve vaardigheid
 • Sociale vaardigheid
 • Politieke sensitiviteit
 • Flexibiliteit

Arbeidsvoorwaarden

U neemt deel aan een verkiezingswaarnemingsmissie op basis van vrijwilligheid. Uitzendingen die de duur van 3 weken niet overschrijden zijn onbezoldigd. Voor de duur van de uitzending ontvangt u een dagvergoeding. Ook worden de reiskosten en de kosten voor accommodatie ter plekke vergoed.

Uitzendingen van 3 weken of langer zijn wel bezoldigd. Voor de duur van de uitzending heeft u recht op salaris, opname in het ABP pensioenfonds (indien van toepassing), een dagvergoeding en een uitrustingstoelage.

U bent zelf verantwoordelijk voor een ziektekostenverzekering met buitenlanddekking.

Bij uitzendingen ten behoeve van een EU verkiezingswaarnemingsmissie valt u rechtspositioneel onder de verantwoordelijkheid van de EU. De EU sluit een verzekering voor u af. Let op, in geval van een ongeluk, bij personen vanaf 70 jaar, keert de verzekering maar de helft van de verzekerde som uit, behalve voor medische en farmaceutische kosten.

Selectieprocedure

De selectieprocedure zal bestaan uit het beoordelen van de geschiktheid van de verschillende kandidaten op basis van de verstrekte gegevens in het sollicitatieformulier. Een referentenonderzoek en een talentest kunnen deel uitmaken van de procedure.

Om aan het verzoek van de internationale organisaties te voldoen en gevarieerde teams te kunnen voordragen, willen we een bestand met een gelijk aantal vrouwen en mannen, waarin alle gevraagde talen goed zijn vertegenwoordigd en sprake is van een evenwichtige verdeling van leeftijd en professionele achtergrond.

Werving en tijdpad Selectieprocedure

De eerstvolgende wervingsronde vindt eind 2027 plaats.

Meer informatie

Meer informatie over uitzendingen in het kader van verkiezingswaarnemingsmissies vindt u op onze website en de websites van OVSE/ODIHR en de EU.

Komt u er niet uit?

Stel uw vraag via dit digitale vragenformulier of neem contact met ons op.