Stage bij de Nederlandse ambassade te Brussel - cluster Politiek, Pers en Cultuur

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Brussel
Publicatiedatum
11 maart 2019
Sluitingsdatum
31 maart 2019

Het cluster Politiek, Pers en Cultuur is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode 12 augustus 2019 t/m 31 januari 2020.

Werkomgeving

België is een buurland met een fascinerende en complexe binnenlandspolitieke structuur. Het land is de tweede handelspartner van Nederland. Brussel is naast de Belgische ook de Europese hoofdstad; thuisbasis van veel Europese Instellingen.

De ambassade vertegenwoordigt de gehele Rijksoverheid in België. De kerntaken in Brussel liggen op de terreinen politiek, economie en handel, publieksvoorlichting, pers, cultuur en consulaire zaken. De ambassade biedt een stimulerende en leerzame werkomgeving met betrokken collega’s en afwisselende werkzaamheden.

Het cluster Politiek, Pers en Cultuur heeft een breed takenpakket. Daartoe behoren het analyseren van en rapporteren over de binnenlandse politieke ontwikkelingen in België alsmede het Belgisch buitenlandbeleid, het onderhouden van betrekkingen met de federale regering, de gewestelijke regeringen en de gemeenschappen, het bevorderen van Nederlandse cultuuruitingen in België, het organiseren van publieksdiplomatieke activiteiten en het onderhouden van relaties met de pers.

Stageomschrijving

Wij bieden een stageplaats met een gevarieerd takenpakket. Als stagiair(e) ben je betrokken bij de diverse werkzaamheden van de ambassade. Deze bestaan, onder meer, uit het volgende:

 • assisteren van beleidsmedewerkers Politiek, Pers, en Cultuur bij dagelijkse werkzaamheden;
 • dagelijkse monitoring van het Nederlands en Belgische nieuws;
 • schrijven van conceptrapportages over politieke, culturele en andere relevante ontwikkelingen in België aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag;
 • onderhouden van een relevant netwerk (o.a. bijwonen van bijeenkomsten en verslaglegging daarvan);
 • organiseren van culturele en publieksdiplomatieke bijeenkomsten;
 • ondersteunen van inkomende bezoeken;
 • voorlichting geven aan organisaties die Nederlandse culturele activiteiten in België willen uitvoeren;
 • verbeteren en up-to-date houden van de ambassade website en sociale mediakanalen Facebook en Twitter;
 • beantwoorden van publieksvragen.

Profiel van de stagiair(e)

De Nederlandse Ambassade in Brussel zoekt een gemotiveerde, internationaal georiënteerde student. Sleutelwoorden zijn samenwerking en pro-activiteit. De stage betreft een meeloopstage, wat betekent dat er geen gelegenheid is voor onderzoek of scriptie in het kader van een afstudeerproject. Van de stagiair(e) wordt een grote mate van zelfstandigheid en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid verwacht. De kandidaat dient een relevante universitaire studie in de eindfase te volgen en te beschikken over de volgende kennis en vaardigheden:

 • kennis van en affiniteit met het politieke werkterrein;
 • representativiteit, enthousiasme, resultaatgerichtheid en een ondernemende instelling;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • een grote mate van zelfstandigheid;
 • goede kennis van het Frans is een pré;
 • basiskennis van standaard officeprogramma's en sociale media;
 • basiskennis van instituties, besluitvormingsprocessen en beleid van de Europese Unie.

Wat bieden wij

De Nederlandse ambassade in België biedt een leuke en leerzame stageplaats aan in een uitdagende werkomgeving. Er is voldoende ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Ook is er uitgebreid de kans om van de verschillende medewerkers te leren en zo inzicht te krijgen in alle onderdelen van een ambassade. Daarnaast krijg je als stagiair(e) een maandelijkse stagevergoeding (zie hierover meer onder ‘Voorwaarden en vergoedingen’) en zal je gedurende de stageperiode de beschikking hebben over een laptop en werktelefoon.

Voorwaarden en vergoedingen

Klik hier voor algemene voorwaarden en vergoedingen.

Meer weten en/of solliciteren

Kandidaten kunnen hun motivatiebrief en CV tot en met 31 maart 2019 elektronisch sturen naar bru-ppc@minbuza.nl. Belangrijk in uw sollicitatie is de onderbouwing van de wens om bij deze bilaterale ambassade stage te lopen.