Stage (s) bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN te Genève

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse zaken
Standplaats
Genève
Publicatiedatum
10 juli 2019
Sluitingsdatum
30 september 2019

De Permanente Vertegenwoordiging te Genève (PV GEV) vertegenwoordigt de belangen en idealen van het Koninkrijk der Nederlanden in een aantal Internationale Organisaties in Genève dat zich bezighoudt met mensenrechten, wapenbeheersing, vredesprocessen, arbeid, handel en duurzame economische ontwikkeling, gezondheid en humanitaire zaken.

PV GEV biedt een tiental stageplaatsen per jaar aan voor studenten die in de masterfase van een voor de PV relevante studie zijn.

Tweemaal per kalenderjaar worden stagiair(e)s geselecteerd.

Reactietermijn 30 september 2019:

-2 stageplaatsen op de politieke afdeling met zwaartepunt mensenrechten vanaf januari 2020

-1 stageplaats op de politieke afdeling met zwaartepunt humanitaire onderwerpen vanaf februari 2020

-1 stageplaats op de economische afdeling vanaf februari 2020

De stages duren tussen de 4 en 6 maanden. De exacte stageperiode wordt in onderling overleg vastgesteld.

De werkomgeving

De werkzaamheden vinden plaats in een multilaterale context en liggen op prioritaire aandachtsgebieden van de PV. Belangrijke internationale fora en organisaties in Genève voor de Politieke Afdeling zijn o.a. Mensenrechtenraad, OHCHR (Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten), UNHCR (Bureau van de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen), WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), UNAIDS (VN programma dat zich inzet voor de bestrijding van HIV/AIDS), OCHA (VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire hulp), ICRC (Internationale Comité van het Rode Kruis). De economische afdeling van de PV vertegenwoordigt Nederland onder andere bij de WTO (Wereldhandelsorganisatie), ILO (Internationale Arbeidsorganisatie), UNCTAD (VN organisatie voor handel en ontwikkeling), WIPO (World Intellectual Property Organisation) en UNECE (VN Economische Commissie voor Europa), die zich bezig houden met de internationale beleidsvorming en regels op het vlak van handel en investeringen vanuit een economisch, sociaal en milieu-perspectief met inbegrip van de belangen van ontwikkelingslanden.

De functie-inhoud

Als stagiaire krijg je de kans uitgebreid kennis te maken met het werk van de PV door mee te lopen met medewerkers van de Politieke of Economische Afdeling en door de werkzaamheden van de PV te ondersteunen, bijvoorbeeld door internationale bijeenkomsten bij te wonen, hierover te rapporteren en door voor de PV noodzakelijk onderzoek te doen in samenspraak met je stagebegeleider. Ook werk je mee bij logistieke en andere praktische werkzaamheden ter ondersteuning van het werk van de PV en ben je intensief betrokken bij Communicatie en Social Media activiteiten.  Ook is het mogelijk een studieopdracht te vervullen in nader overleg.

Functie-vereisten

Wij vragen van een stagiair(e)s de volgende kennis en vaardigheden:

  • Volgen van een voor de PV relevante universitaire studie, bij voorkeur in de masterfase;
  • Uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels, mondeling en schriftelijk;
  • Passieve beheersing van het Frans;
  • Goede communicatieve vaardigheden en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Aantoonbare interesse in internationale politieke, economische en multilaterale vraagstukken;
  • Basiskennis van instituties, besluitvormingsprocessen en beleid van zowel de VN als de Europese Unie;
  • Basiskennis van de binnenlandspolitieke verhoudingen in Nederland;
  • Ervaring met Communicatie activiteiten
  • Initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid;
  • Representativiteit, enthousiasme en inzet.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Gezien het stage reglement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is het een voorwaarde dat je de hele stageperiode als student staat ingeschreven aan een Nederlandse of erkende buitenlandse onderwijsinstelling.

Meer weten en/of solliciteren

Voor meer informatie over PV Genève verwijzen wij je naar de website: https://www.permanentrepresentations.nl/permanent-representations/pr-un-geneva/

Sollicitatie – in de vorm van een motivatiebrief (in het Nederlands), een CV en cijferlijst, kun je sturen naar gev-stage@minbuza.nl.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.