Stage Klimaat & Milieu bij het Nederlandse Consulaat Generaal te San Francisco

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
San Francisco
Publicatiedatum
19 december 2017
Sluitingsdatum
17 januari 2018

Wil jij je inzetten om de klimaatdoelen te behalen? Zie jij kansen voor het bedrijfsleven om hier een bijdrage aan te leveren? En heb je talent om met verschillende partners samen te werken? Kom dan stage lopen aan de westkust van de Verenigde Staten.

Het Nederlands Consulaat-Generaal in San Francisco zoekt een enthousiaste stagiair-collega om mee te helpen bij de organisatie van de California Climate Summit in september 2018, voor de periode van half maart tot en met half september 2018.

Nederland in Californië

Het Consulaat Generaal in San Francisco maakt deel uit van het postennetwerk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigt Nederland in de 13 westelijke staten van de VS. Het CG behartigt de Nederlandse belangen in deze regio.

In Californië liggen voor Nederland belangrijke kansen op het gebied van high tech, sustainability en startups. Het Nederlandse Consulaat-Generaal in San Francisco focust zich met name op economisch gerelateerde activiteiten, waarbij vooral innovatie en kennis over een divers aantal expertisegebieden de sleutel zijn voor Nederlands-Amerikaanse betrekkingen. Californië is voor Nederland een belangrijke partner op het gebied van klimaat, milieu en watermanagement.

Omschrijving van de stage

In september 2018 kijkt de wereld naar San Francisco als de Global Climate Action Summit hier plaats vindt. Doel van deze grote internationale klimaatconferentie is om op een cruciaal moment in de klimaatonderhandelingen, een extra impuls aan het post-Parijs proces te geven. Een belangrijke rol is weg gelegd voor lokale en regionale partijen en initiatieven. Ook bedrijven en kennisinstellingen doen mee.

De conferentie staat internationaal volop in de belangstelling en van over de hele wereld zullen delegaties deelnemen en side-events organiseren. Ook voor Nederland biedt de Summit de kans om de Nederlandse expertise en innovaties op het gebied van klimaat internationaal onder de aandacht te brengen.

De stage biedt jou de kans om in een internationale, fast-paced omgeving bij te dragen aan de voorbereiding en het verloop van de Global Climate Action Summit, in het bijzonder door het:

 • Voorbereiden van het programma van de Nederlandse delegatie, in nauwe samenwerking met experts in Den Haag, maar ook met de ambtelijke en politieke top;
 • Ondersteunen van het bezoek van de Nederlandse delegatie en mogelijke bedrijvenmissie;
 • Meehelpen met het uitwerken en organiseren van side-events tijdens de Climate Summit;
 • In het voorjaar van 2018 organisatie van voorbereidende evenementen, seminars en roundtables op het gebied van klimaatmitigatie en –adaptatie, circulaire economie en smart en green mobility;
 • Bezoeken van relevante evenementen en daarover verslagleggen ten behoeve van overige teamleden;
 • Helpen opzetten en uitbreiden van netwerken op deze thema’s;
 • Actieve deelname in diverse overleggen van het team en op het Consulaat, en opstellen van agenda en actiepuntenverslag van overleggen.

Profiel

 • Gemotiveerde, enthousiaste student in de laatste fase van een relevante WO-studie;
 • Affiniteit met thema’s Klimaat en Milieu (mitigatie, adaptatie en water, circulaire economie, smart & green mobility) en internationale betrekkingen, aantoonbaar door studie, eerdere stages of nevenactiviteiten;
 • Internationale ervaring, bijvoorbeeld door een exchange semester, vrijwilligerswerk of eerdere stage;
 • Ervaring met het organiseren van conferenties en evenementen;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Kerneigenschappen: resultaatgericht, representatief, samenwerken, cultureel-sensitief, communicatief, ondernemende instelling.

Voorwaarden en vergoedingen

Tijdens de stage krijgt de stagiair een beperkte stage- en huisvestingsvergoeding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Let op: dit zal in San Francisco zeker niet kostendekkend zijn!

Reiskosten naar San Francisco en reisverzekering (aangeraden, inclusief medische kosten specifiek voor VS) worden niet vergoed.

Je moet zelf voor je huisvesting zorgen, wij zullen je in contact brengen met oud-stagiairs voor tips.

Je bent student aan een Nederlandse WO-onderwijsinstelling, en volgt een studie die aansluit bij de inhoud van deze stage, en je bent in een vergevorderd stadium van je studie;

Je hebt niet eerder een stage gelopen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag of op een andere post.

Je hebt als stagiair in San Francisco een A-2 visum voor de VS nodig. Dit visum dien je zelf aan te vragen, met bemiddeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Meer weten

Victoria Elema (sfn-hr@minbuza.nl)

Solliciteren

Stuur je in de Engelse taal opgestelde sollicitatiebrief en CV aan sfn-hr@minbuza.nl met als subject titel “ Internship Climate Summit – jouw naam”. Deadline is 17 januari 2018. De beste kandidaten worden voor een Skype interview uitgenodigd.