Stage bij het consulaat-generaal te Rio de Janeiro - Energie Transitie

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse zaken
Standplaats
Rio de Janeiro
Publicatiedatum
5 juli 2019
Sluitingsdatum
26 juli 2019

Het Nederlands consulaat-generaal in Rio de Janeiro is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode van augustus/september 2019 t/m januari/februari 2020 (vijf à zes maanden, exacte data nader over een te komen).

Werkomgeving

Door de groeiende rol van Brazilië in de wereldeconomie en het feit dat Brazilië een belangrijke partner is voor Nederland op het gebied van handel, investeringen en kennisuitwisseling, is economische diplomatie de core business van het consulaat-generaal in Rio de Janeiro. Daarnaast richt het consulaat-generaal zich op publieksdiplomatie en Holland Branding. Op het consulaat-generaal werken in totaal 9 personen. Het opereert als onderdeel van het bredere postennet Brazilië: ambassade in Brasília, consulaat-generaal in São Paulo, Netherlands Business Support Offices in Belo Horizonte en Porto Alegre en een Nuffic-NESO kantoor in São Paulo.

Stage omschrijving

Naast landbouw zijn mijnbouw en de olie- en gassector de grote motoren van de Braziliaanse economie. Ook heeft Brazilië al veel geïnvesteerd in hernieuwbare energie, vooral waterkracht, maar ook in wind en zonne-energie. Rio de Janeiro is het centrum van de Braziliaanse offshore olie- en gasindustrie (denk aan Petrobras, Shell, SBM en andere oil majors), mede vanwege de ligging aan zee, waar de diep gelegen pre-salt olievelden zijn gesitueerd. Rio is ook de vestigingsplaats van veel hoofdkantoren van energiebedrijven, inclusief die al actief zijn op gebied van renewables. Binnen het Nederlandse economische netwerk coördineert het CG in Rio de werkzaamheden in de energiesector die er op zijn gericht om Nederlandse bedrijven en kennisinstituten te ondersteunen bij het verkrijgen van contracten in deze sector. Momenteel wordt er gewerkt aan een business development plan “Energie in Transitie”, gericht op zowel de olie en gassector die zich nadrukkelijk gesteld ziet voor de uitdagingen van de energietransitie, als voor de hernieuwbare energiesector (met focus op wind, zon en biogas). De stagiair wordt geacht bij te dragen aan het verkennen van de verschillende sub-sectoren/niches die de beste kansen bieden voor Nederlandse bedrijven en kennisinstituten.

Inhoud stage werkzaamheden

De stagiair(e) ondersteunt het consulaat-generaal bij een aantal werkzaamheden:

 • Bij deze stage ligt een speciale focus op Energie Transitie: analyse van ontwikkelingen en kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven binnen dit thema in Brazilië;
 • Met technische kennis van zaken onderzoeken welke sub-sectoren/niches in de energiesectoren van Brazilië kansen bieden voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen
 • Bezoeken van Braziliaanse bedrijven en instellingen in de energiesector
 • Bijwonen van relevante bijeenkomsten en vergaderingen en het opstellen van verslagen daarvan.
 • Koppelen van de Nederlandse expertise/businessmodellen aan de geïdentificeerde energie kansen aan de Braziliaanse kant
 • Contact onderhouden met Nederlandse brancheorganisaties zoals IRO, NWEA, etc. om manieren te vinden om samen te werken
 • Promoten van de Nederlandse aanpak: ketensamenwerking, aandacht voor sectorale cross-overs en voor responsible business conduct (RBC)
 • Organisatie van inkomende en uitgaande (handels)missies en evenementen (OTC 2019, netwerkbijeenkomsten, seminars, conferenties, etc.);
 • Activiteiten op het vlak van Holland Branding, publieksdiplomatie en sociale media;
 • Behandelen van informatieaanvragen van bedrijven uit de energie – of daaraan gerelateerde sectoren - die zakelijke activiteiten willen ontplooien in Brazilië;

Profiel van de stagiair(e)

 • Volgen van een relevante universitaire opleiding (bij voorkeur in de eindfase), gelinkt aan het thema Energie/renewables.
 • Kennis van (Braziliaans) Portugees is meer dan een pré, maar ook goede kennis van Spaans strekt tot aanbeveling en is handig bij het leren van Portugees. Eventuele mogelijkheid tot het volgen van een intensieve cursus Portugees aan het begin van de stage op kosten van het consulaat;
 • Kennis en/of affiniteit met de Nederlandse energie en/of olie-en gassector is een pré;
 • Zelfstandige en stevige persoonlijkheid met flexibele 'hands on' instelling, eigen initiatief van harte welkom;
 • Goede organisatorische capaciteiten;
 • In bezit van de Nederlandse nationaliteit.

Wat bieden wij

Een uitdagende, leerzame en veelzijdige stage, waarbij je als stagiair(e) snel eigen verantwoordelijkheden kunt verwachten en mogelijkheden krijgt om jezelf verder te ontwikkelen.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen;

Meer weten en/of solliciteren

Geïnteresseerden kunnen t/m 26 juli 2019 solliciteren door het versturen van een motivatiebrief + CV (bij voorkeur in het Engels) naar rio@minbuza.nl t.a.v. Roland Martin.

Indien een kandidaat door de eerste selectie komt, zal in de 2e helft van juli een Skype/Facetime interview worden afgenomen. Beoogd wordt om voor 31 juli 2019 aan alle kandidaten uitsluitsel te geven.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.