Stage bij het Consulaat-Generaal te Chicago - Innovatie / Startups

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Chicago
Publicatiedatum
5 december 2018
Sluitingsdatum
17 december 2018

Ben jij ondernemend en thuis in de innovatie en tech wereld? Heb jij ervaring met het doen van onderzoek en het in kaart brengen van netwerken? Heb je gevoel voor innovatie en een neus voor business development? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het Consulaat-Generaal te Chicago is op zoek naar een stagiair(e) op het onderwerp innovatie per maart 2019, voor een periode van 6 maanden. (termijn is flexibel, wel minimaal vier maanden).

Werkomgeving

De stagiair(e) gaat aan de slag voor het Nederlands Consulaat-Generaal te Chicago.

Het Nederlandse Consulaat-Generaal in Chicago is onderdeel van het postennetwerk in de Verenigde Staten (VS). De hoofdpost is de Ambassade gevestigd in Washington DC. Naast Chicago zijn er Consulaten-Generaal in Miami, San Francisco en New York.

Het Nederlandse Consulaat-Generaal in Chicago houdt zich onder andere bezig met het promoten van de Nederlandse belangen in de Verenigde Staten. Het Consulaat speelt een belangrijke rol op het gebied van handelsbevordering, culturele zaken en contacten met het lokale netwerk op zowel overheids- als bedrijfsleven niveau. Het Consulaat verricht de werkzaamheden in 14 staten, samen het Middenwesten van de VS. Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) maakt ook deel uit van het Consulaat.

Om meer inzicht te krijgen in wat er in Chicago en omgeving op innovatie speelt en welke kansen dit biedt voor Nederlandse startups, scale ups en innovatief MKB is onderzoek hiernaar één van de speerpunten voor 2019.

Stageproject omschrijving

Chicago en de andere innovatiehubs in het Middenwesten zijn een interessante plek om enerzijds Nederlandse innovatieve bedrijven en startups te laten landen die op de Amerikaanse markt willen groeien en anderzijds om Amerikaanse innovatieve bedrijven en startups te vinden die in Europa willen investeren. Innovatie is een breed begrip en vindt plaats binnen alle sectoren. Voor Chicago focussen we op water, health, agro/food en HTSM/smart mobility. Voor deze stage zal de focus liggen op startups en innovatie in brede zin.

Het uiteindelijke doel van het stageproject is bijdragen aan het opzetten van lange termijn samenwerking tussen sleutelspelers in Nederland en het Middenwesten. Dit gaat om bedrijven, maar ook om overheid en researchorganisaties. Het project zal de aanwezige informatie completeren en nieuwe kansen identificeren. Hierbij kan gedacht worden aan concrete activiteiten zoals gerichte communicatie, een bootcamp van Nederlandse innovatieve bedrijven en startups in de regio of een bezoek van Amerikaanse partijen aan Nederland.
De stagiair zal geplande in en uitgaande missies mede helpen organiseren en begeleiden. Uiteindelijk moeten de activiteiten leiden tot het afsluiten van samenwerkingsverbanden. De samenwerking die op het gebied van smart mobility tot stand komt tussen de Midwest en Nederland kan hierbij als inspiratie dienen.

Profiel van de stagiair(e)

  • Studie- opleidingsniveau: WO / master of HBO / bachelor;
  • Studierichting / vakgebied: innovatiegerichte opleidingen, technisch georienteerde opleiding, internationale betrekking, entrepreneurship, bedrijfskunde, algemene opleidingen.

Gewenste competenties:

  • Communicatief vaardig, goede netwerker;
  • Analytisch sterk;
  • Kennis van het innovatie ecosysteem in Nederland is een pré;
  • Digitaal vaardig, liefst ook kennis van Access en Excel;
  • Uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal;
  • Harde werker met een proactieve houding;
  • Zelfstandig, enthousiast, flexibel en een teamspeler;
  • Affiniteit met de Verenigde Staten.

Wat bieden wij

De post in Chicago heeft een leuk team waarbij je veel vrijheid krijgt voor eigen ideeën en activiteiten. Je krijgt met deze stage een kijkje in de keuken van een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland en je kunt meewerken aan het bevorderen van economische samenwerking tussen Nederland en de VS.

Daarnaast biedt de stage je een unieke buitenlandervaring.

Voorwaarden en vergoedingen

Het stage reglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt als voorwaarde dat stagiaires gedurende de gehele stageperiode als student staan ingeschreven aan een erkende onderwijsinstelling. Voor meer informatie over voorwaarden en vergoedingen zie deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Geïnteresseerden kunnen t/m 17 december 2018 een motivatiebrief met CV en twee referentiebrieven opsturen naar Bianca.oudshoff@minbuza.nl en dit richten aan mevr. Bianca Oudshoff. Vermeld in je motivatie in ieder geval wat je ervaring is en wat je interesses zijn. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bianca Oudshoff, plaatsvervangend consul-generaal. Emailadres: Bianca.oudshoff@minbuza.nl, telefoon: +1 312 780 1302.

Beoogd wordt om vóór 25 december 2018 aan alle kandidaten uitsluitsel gegeven. Indien een kandidaat door de eerste selectie komt, zal een skype interview worden afgenomen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties .