Stage bij het Bureau Internationale Samenwerking te Den Haag

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Den Haag
Publicatiedatum
14 mei 2019
Sluitingsdatum
2 juni 2019

Het beleidsbureau van de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking – BIS – is op zoek naar een stagiair(e) van begin september 2019 t/m begin maart 2020.

Werkomgeving

BIS is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de ambtelijke top van het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (het DGIS), namelijk de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) en haar plaatsvervanger. Het DGIS houdt zich bezig met het Nederlandse beleid op internationale ontwikkelingssamenwerking. Thema's die binnen het DGIS prioriteit hebben zijn onder meer gender, (irreguliere) migratie, humanitaire hulp, klimaat, private sector ontwikkeling onderwijs, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en digitalisering binnen ontwikkelingssamenwerking.

BIS vervult een coördinerende en verbindende rol tussen de directies die onder het DGIS vallen. Daarnaast signaleert BIS trends in internationale samenwerking en vertaalt deze naar strategisch beleid en advies, en adviseert BIS DGIS over beleid en management(cluster DGIS-Advisering). Ook begeleidt BIS directies en ambassades in hun planning en monitoring van resultaten op internationale samenwerking (Cluster Effectiviteit).

Stageomschrijving

Als stagiair(e) maak je onderdeel uit van het cluster DGIS-Advisering van BIS, bestaande uit circa 7 personen. Je houdt je bezig met inhoudelijke en bestuurlijke onderwerpen op het snijvlak van beleid en politiek. Je bent een samenwerkingspartner van collega’s binnen het DGIS, op ambassades en andere directies van het ministerie. Zo leer je vanuit de centrale plek die BIS in het ministerie van Buitenlandse Zaken inneemt veel over het werk en de taakverdeling van de verschillende onderdelen van BZ en over de gang van zaken binnen van BZ.

Je werkzaamheden zullen deels ondersteunend en deels zelfstandig van aard zijn.

Werkzaamheden:

 1. Ondersteuning bij parlementaire verplichtingen (bijv. debatten in de Tweede Kamer);
 2. (Coördinatie van) communicatie over ontwikkelingssamenwerking (nieuwsbrief, Facebook, website);
 3. Organisatie/coördinatie van BZ- of DGIS-brede evenementen;
 4. Beantwoorden van brieven van burgers;
 5. Waar relevant bijdragen aan het schrijven van strategische/politieke beleidsstukken en dossiers.
 6. Overige taken worden op basis van jouw interesses en vaardigheden afgesproken.

Profiel van de stagiair(e)

 • Je bent een (master)student met affiniteit met internationale (ontwikkelings)samenwerking (N.B. je dient tijdens de gehele stage ingeschreven te staan als student).
 • Je hebt een ondernemende instelling en bent niet bang om op mensen af te stappen.
 • Je neemt initiatief, bent proactief,  werkt goed samen in teams en kunt ook zelfstandig werken..
 • Je schijft snel en in correct, bondig en aansprekend Nederlands en Engels.
 • Ervaring met communicatie en sociale media zijn een pré.

Wat bieden wij

Als beleidsbureau van de ambtelijke top geeft BIS een unieke en brede inkijk in de politiek en het Nederlandse beleid op internationale samenwerking. Ook leer je bij BIS snel hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken is georganiseerd en zich verhoudt tot de rest van de ‘Haagse werkelijkheid’.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Voor meer informatie, of het opsturen van een CV met motivatiebrief kun je terecht bij de huidige stagiair, Marion Hurkxkens (marion.hurkxkens@minbuza.nl) De deadline voor de sollicitatie is einde van de dag op zondag 2 juni. Houd rekening met een sollicitatiegesprek tussen 11 en 21 juni.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.