Stage bij de Permanente Vertegenwoordiging te Brussel

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Brussel
Publicatiedatum
29 juli 2019
Sluitingsdatum
25 augustus 2019

De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PV EU) /  afdeling Internationale Samenwerking, Handel en Extern Beleid (BRE-ISHE) is op zoek naar een stagiaire voor de periode:

medio november 2019 - 1 maart 2020

Werkomgeving

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit meer dan 150 ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de wereld.

De Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de Europese Unie vertegenwoordigt de Nederlandse regering bij de Europese Unie. Op de PV werken ambtenaren afkomstig van vrijwel alle ministeries, die namens Nederland deelnemen aan vergaderingen van de 28 EU-lidstaten. Zij doen in hun werkgroepen het voorbereidende werk voor de bijeenkomsten van vakministers, die afhankelijk van het vakgebied enkele malen per jaar, eens per maand of nog vaker bijeenkomen om de grote lijnen van het EU-beleid te bespreken.

De afdeling Internationale Samenwerking, Handel en Extern Beleid richt zich op ontwikkelingssamenwerking, internationaal handelsbeleid, Afrika, Rusland, Oekraïne, Oostelijk Partnerschap, EFTA-landen, Westelijke Balkan & Turkije.

Stageomschrijving

De afdeling zoekt een stagiaire ter ondersteuning van het Nederlandse team Internationale Samenwerking, Handel en buitenlandbeleid van de EU. Het werkterrein betreft een breed en uitdagend scala aan onderwerpen - w.o. handel, ontwikkelingssamenwerking, uitbreidingsbeleid van de EU, nabuurschapsbeleid en de relatie met de EFTA landen, Afrika en Noord-Amerika. Betrokkene kan goed overzicht houden van de steeds wisselende werkzaamheden en kan goed en flexibel schakelen van de ene taak naar de andere. Om zo snel mogelijk een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het functioneren van de afdeling zet hij/zij zich vol enthousiasme in.     

Profiel van de stagiair(e)

De stagiaire dient een voor de PV relevante universitaire masterstudie te volgen en  interesse in en/of ervaring met internationale betrekkingen te hebben. Basiskennis van het externe beleid van de EU is een pré. Gedegen kennis van de Nederlandse en Engelse taal is vereist, en minimaal een goede passieve kennis van het Frans is noodzakelijk aangezien er tijdens de vergaderingen ook in het Frans wordt gesproken. Daarnaast worden de volgende eigenschappen erg gewaardeerd: initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, representativiteit, inzet en enthousiasme.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen.

Meer weten en/of solliciteren

Studenten die interesse hebben voor deze stageplaats worden verzocht hun CV en motivatiebrief uiterlijk 25 augustus  te sturen aan Marion.Vasseur@minbuza.nl met vermelding van de stage periode:

Stage ISHE 1medio november 2019 – 1 maart 2020

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden via Skype of, indien mogelijk, op de PV in Brussel.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.