Stage bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging van UNESCO te Parijs

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Parijs
Publicatiedatum
1 september 2019
Sluitingsdatum
30 september 2019

De Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Nederland bij UNESCO in Parijs behartigt en vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse overheid bij de dagelijkse praktijk en organisatie van UNESCO. De Permanente Vertegenwoordiging is enerzijds de vertolker van het Nederlandse beleid ten aanzien van UNESCO. Anderzijds signaleert de Permanente Vertegenwoordiging de voor Nederland relevante ontwikkelingen binnen UNESCO, zowel voor de vier overheden binnen het Koninkrijk (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) als voor andere belanghebbenden uit de civiele maatschappij. Zo brengt de Permanente Vertegenwoordiging advies uit over het te voeren beleid in UNESCO op basis van de ontwikkelingen en ervaringen aldaar.

Functie-inhoud

Voor de periode 15 januari 2020 t/m 15 juli 2020 is de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij UNESCO op zoek naar een stagiair (m/v) die de PV kan versterken. Deze stage is een unieke gelegenheid voor studenten om ervaring op te doen in een multilaterale context in het buitenland. Een belangrijke taak van de stagiair is het bijwonen van vergaderingen bij UNESCO over een groot aantal verschillende onderwerpen en het verslagleggen daarover in de Nederlandse taal, m.n. tijdens de Uitvoerende Raad.

Functie-eisen

De stagiair die de PV zoekt, volgt een universitaire studie, bij voorkeur in een van de volgende richtingen: internationale betrekkingen, geschiedenis, (internationaal) recht, journalistiek, communicatie- of cultuurwetenschappen. Buitenlandervaring en affiniteit met multi-culturaliteit strekt tot aanbeveling.

Voorwaarden zijn:

  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
  • Ten minste passieve kennis van de Franse taal
  • Vlotte pen
  • Bedreven met sociale media
  • Ingeschreven bij een universiteit ten tijde van de stage
  • Drager van (in ieder geval) de Nederlandse nationaliteit

De PV is op zoek naar een enthousiaste stagiair met maatschappelijke betrokkenheid, een open blik en een breed vizier!

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Gezien het stage reglement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is het een voorwaarde dat je de hele stageperiode als student staat ingeschreven aan een Nederlandse of erkende buitenlandse onderwijsinstelling.

Meer weten en/of solliciteren

Geïnteresseerden kunnen t/m 30 september 2019 via e-mail een motivatiebrief met cv richten aan de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij UNESCO, t.a.v. Stein van Oosteren (stein-van.oosteren@minbuza.nl).

Sollicitanten krijgen altijd antwoord. Voor degenen die uitgekozen worden voor een gesprek: gesprekken zullen plaatsvinden in Den Haag op 11 oktober 2019.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.