Stage bij de Nederlandse ambassade te Washington - Innovatie Attaché Netwerk

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Washington
Publicatiedatum
5 december 2018
Sluitingsdatum
21 december 2018

Ben jij een masterstudent met bovengemiddelde interesse in de Verenigde Staten, internationale politiek en de transitie naar een duurzame energie huishouding? Kun je goed netwerken, snel schakelen, schrijven en heb je affiniteit met technologie?

De Nederlandse Ambassade te Washington, DC is op zoek naar een stagiair(e) voor een periode van 5-6 maanden, beginnend in maart 2019. Kennis en een Nederlands netwerk op het gebied van de energie transitie zijn een pre.

Achtergrond 

Deze stage is voor het team van het Innovatie Attaché (IA) Netwerk op de Nederlandse Ambassade in Washington, DC. Het IA Netwerk zet zich in voor de versterking van de Nederlandse concurrentiekracht op de langere termijn d.m.v. wetenschappelijke en technologische samenwerking. Het IA-netwerk in de VS vertegenwoordigt de innovatieve sectoren van Nederland en informeert Nederlandse hoofdrolspelers over trends, ontwikkelingen en kansen in de VS. Er wordt veel samengewerkt met bedrijven, universiteiten, kennisinstituten en overheidsinstanties vanuit onze IA teams in Washington, DC, San Francisco en Boston.

Werkomgeving

De Nederlandse ambassade in Washington, D.C. is de belangrijkste bilaterale diplomatieke vertegenwoordiging van Nederland in de Verenigde Staten. In totaal werken er ruim 100 mensen, zowel uitgezonden als lokale medewerkers. Een groot aantal vakministeries is op de Ambassade vertegenwoordigd. Op economisch vlak behartigt de Nederlandse Ambassade de belangen van Nederlanders en Nederlandse bedrijven/organisaties uit verschillende sectoren (hightech, digitale economie,  energie, watertech, agtech, biotech, etc.). De innovatiekracht van de VS is enorm en uiterst relevant voor alle spelers in Nederland. De geopolitieke ontwikkelingen t.a.v. de trans-Atlantische betrekkingen geven tevens een additioneel impuls aan technologische samenwerking, met name rondom sleutel technologieën.

Stagiair(e)s bij de ambassade ervaren hun stage doorgaans als intensief en leerzaam. Er wordt hard gewerkt; tegelijk is de werksfeer open en informeel. Het werk van de stagiair wordt zeer gewaardeerd en er is uitdrukkelijk ruimte voor eigen initiatief. De stagiair(e) krijgt de mogelijkheid om bijeenkomsten van verschillende organisaties en instanties bij te wonen, zoals het Congres en denktanks. Tot het doel van de stage behoort dus ook het opbouwen van een netwerk in Washington D.C. en het ontdekken van de diplomatieke wereld.

Stageomschrijving 

Specifiek zal de stagiair(e) zich bezighouden met het thema energie innovatie en hoe nieuwe technologieën de energie transitie vormgeven. Op dit onderwerp gebeurt bijzonder veel in de Verenigde Staten en is daarmee belangrijk voor de energie agenda en de transitie naar een duurzame energie huishouding. De stagiaire zal meedraaien in het team voor Noord Amerika en o.a. van dichtbij leren hoe de (economische) diplomatie in de praktijk werkt, welke belangen er spelen en waar kansen en uitdagingen voor samenwerking liggen in één van de belangrijkste hoofdsteden van de wereld.

De huidige administratie in Amerika heeft de ambitie (wereld) leidend te zijn/blijven op het gebied van energie innovatie. Hierbij kan de economische ambitie voor groei en wereldwijde concurrentiekracht niet los gezien worden van de geopolitieke realiteit en ambitie een zo groot mogelijke onafhankelijkheid - en daarmee veiligheid - te waarborgen op dit gebied. Vanuit verschillende federale organisaties en initiatieven worden risicovolle innovatie en R&D projecten gestimuleerd en gevaloriseerd om de energietransitie vorm te geven, met de nodige (risico)investeringen en acceleratieprogramma’s.

Het is waardevol voor zowel Nederland als de VS om te kijken hoe samen voortgang geboekt en waar kansen liggen voor samenwerking/aanvulling. De stagiaire zal werken aan de match tussen Nederland en de VS op (R&D) samenwerking en uitwisseling van innovaties en nieuwe technologieën gericht op de energie transitie. Er zal concreet worden gekeken worden naar welke technologieën dit zijn; welke instellingen en bedrijven aan Nederlandse en Amerikaanse kant daarmee bezig zijn en welke mogelijke kansen voor samenwerking er zijn.

De stagiair(e) werkt samen met de InnovatieRaad en senior adviseur en borduurt voort op het werk van voorgangers. Daarnaast zal de stagiair zich parttime bezighouden met de dagelijkse werkzaamheden van het IA-netwerk; evenementen organiseren en het in kaart brengen van de relevante netwerken en kansen op het gebied van R&D en bijdragen aan kwartaalrapportages over relevante innovatie –en beleidsontwikkelingen naar Den Haag.

Profiel van de stagiair(e) 

Van de stagiair(e) wordt professionaliteit, flexibiliteit en improvisatietalent verwacht. Je dient na een korte introductieperiode in staat te zijn zelfstandig te functioneren. Uitstekende communicatievaardigheden in het Engels en Nederlands (schriftelijk en mondeling), evenals goede analytische vaardigheden zijn een vereiste.

Om in aanmerking te komen voor een stage dient de geïnteresseerde:

  • de Nederlandse nationaliteit te hebben;
  • 21 jaar of ouder te zijn bij aanvang van de stage;
  • Aantoonbare belangstelling voor/ervaring met economische aangelegenheden en trans-Atlantische relaties te hebben;
  • een teamspeler te zijn, intellectueel nieuwsgierig en zich gemakkelijk bewegend in uiteenlopende organisaties (Congres, denktanks etc.);
  • in een vergevorderd stadium van zijn/haar relevante, academische studie te zijn (mastersfase);
  • niet eerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken of een vertegenwoordiging daarvan stage gelopen te hebben;
  • de Nederlandse en de Engelse taal uitstekend beheersen;
  • representatief, cultureel-sensitief en communicatief vaardig te zijn.

De stage is specifiek bedoeld voor studenten en dient in het kader van een opleiding te passen. Indien je in de beoogde periode niet meer studeert, kun je niet voor deze stage in aanmerking komen.

Wat bieden wij

De Nederlandse Ambassade in Washington biedt een uitdagende, leerzame en veelzijdige stage, waarbij je snel eigen verantwoordelijkheden kunt verwachten en een groot netwerk op kunt bouwen. Je wordt begeleidt en bouwt een eigen netwerk op, krijgt inzicht in het werk van diplomaten en leert schakelen in omgevingen waar meerdere belangen voor samenwerking spelen. Daarnaast ondersteun je bij het opzetten van een programma, logistiek voor een verkenningsmissie uit Nederland en draai je mee in de gesprekken met stakeholders in Nederland.

Voorwaarden en vergoedingen

Conform het stagereglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als voorwaarde gesteld dat je gedurende de gehele stageperiode als student staat ingeschreven aan een Nederlandse hoger onderwijsinstelling, of dat je als student met Nederlandse nationaliteit staat ingeschreven aan een buitenlandse onderwijsinstelling.  

Meer informatie over voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Bedenk dat Washington een dure stad is en dat de stagevergoeding plus woonkostenvergoeding niet dekkend zullen zijn voor je maandelijkse uitgaven. Huisvesting moet zelf geregeld worden, maar de aangenomen stagiair wordt in contact gebracht met aanwezige stagiairs voor uitwisseling van praktische tips.

Meer weten en/of solliciteren

De selectie voor een stageplaats met aanvangsdatum maart 2019 is vanaf heden geopend. Om in aanmerking te komen stuur je uiterlijk 21 december 2018 je CV, motivatiebrief, twee relevante aanbevelingsbrieven en een door jou geschreven mini-essay (1 A4 met jouw visie hoe het Amerikaanse innovatiebeleid eruit ziet na de huidige Trump Administration, in het Engels) naar: was-ia@minbuza.nl.

Na een eerste schriftelijke selectie volgt een ronde interviews.

Meer informatie is te vinden op onze website: http://nlintheusa.com/innovation-network/

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties .