Stage bij de Nederlandse ambassade te Singapore

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Singapore
Publicatiedatum
11 juni 2019
Sluitingsdatum
5 juli 2019

De Nederlandse ambassade in Singapore is op zoek naar een gemotiveerde en initiatiefrijke student(e) die voor een periode van zes maanden (september 2019 – februari 2020) voor de Regionaal Strategisch Adviseur (RSA) voor Zuidoost Azië ingezet zal worden.

Werkomgeving

De ambassade in Singapore behartigt de Nederlandse belangen, vooral op het gebied van handel, innovatie en investeringen in Singapore. Daartoe onderhoudt de ambassade contacten met diverse instanties tot op het hoogste niveau van de regering, bedrijfsleven, onderzoekinstellingen en andere organisaties. Sinds zomer 2015 is een Regionaal Strategisch Adviseur (RSA) op de ambassade werkzaam, die politieke en veiligheidstrends in Zuidoost Azië analyseert en ter bevordering daarvan een netwerk met overheden, denktanks, universiteiten en internationale organisaties heeft opgebouwd.

Stageomschrijving

De stagiair(e) zal intensief betrokken zijn bij de werkzaamheden van de Regionaal Strategisch Adviseur. De stagiair(e) krijgt daardoor goed inzicht in regionale politieke en veiligheidsvraagstukken en in de werkzaamheden van denktanks en academische instellingen in Singapore en in de regio. Omdat de RSA regelmatig op reis is in de regio zal de stagiair(e) in diens plaats seminars etc. in Singapore kunnen bezoeken. Ook biedt de ambassade een stimulerende en leerzame werkomgeving met betrokken collega’s en afwisselende werkzaamheden. Sleutelwoorden zijn out of the box denken, analyse & strategie, samenwerken, flexibiliteit en pro-activiteit.

Taak omschrijving:

Ondersteuning van de Regionaal Strategisch Adviseur door:

 • het zoeken, inventariseren en kort samenvatten van artikelen, papers en andere publicaties van experts op de thema’s waarop de RSA actief is (o.a. V.S.-China rivaliteit, China’s ‘Belt and Road Initiative’, ASEAN, etc.)
 • het bijwonen van seminars en paneldiscussies in Singapore samen met de RSA of alleen, bij afwezigheid van de RSA;
 • het aandragen van originele, uitdagende invalshoeken voor de focusthema’s en het schrijven van korte analyses;
 • te sparren met de RSA over analyses, trends en toekomstverkenningen;
 • het bijdragen aan de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van dienstreizen in de regio door de RSA;

Profiel van de stagiair(e)

 • Gemotiveerde en initiatiefrijke student(e) die een relevante universitaire bachelor- of masterstudie volgt waarbij internationale betrekkingen, geopolitiek en politieke systemen centraal staan;
 • Kerneigenschappen: sterk analytisch, onderzoekend, out of the box denkend, strategisch inzicht, goede “pen”, initiatiefrijk, pro-actief, enthousiast, resultaatgericht;
 • Aantoonbare affiniteit met Zuidoost en/of Oost-Azië, bijvoorbeeld door studie of verblijf in Zuidoost en/of Oost-Azië.
 • Representatief en communicatief;
 • Vloeiend in het Engels;
 • Goede kennis van en ervaring met de mogelijkheden van Social Media.

Wat bieden wij

Het gaat om een zogenaamde meeloopstage, waarbij gelegenheid wordt geboden kennis te maken met het veelzijdige werk van een ambassade in het buitenland. Dit betekent echter dat er geen mogelijkheden zijn voor afstudeerstages waarbinnen een onderzoek of scriptie gemaakt kan worden.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Solliciteren is mogelijk t/m 5 juli. Daarna zullen (Skype)gesprekken met potentiële kandidaten worden gevoerd. De stageperiode loopt vanaf begin september 2019 tot eind februari/begin maart 2020 (precieze periode in overleg).

Neem contact op met Marloes Stella voor meer informatie over de stage. Stuur je motivatiebrief inclusief beknopt C.V. naar marloes.stella@minbuza.nl.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.