Stage bij de Nederlandse ambassade te Londen - Landbouwafdeling

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Londen
Publicatiedatum
14 mei 2019
Sluitingsdatum
31 mei 2019

De Nederlandse ambassade in Londen is op zoek naar een stagiair(e) voor de Landbouwafdeling voor de periode van 2 september 2019 t/m 28 februari 2020.

Werkomgeving

De Nederlandse ambassade in Londen vertegenwoordigt en beschermt de belangen van de Nederlandse overheid, burgers en bedrijfsleven in het Verenigd Koninkrijk (VK). Op economisch gebied gebeurt dit door middel van samenwerkings-, handels en investeringsbevordering, beleidsrapportage en het organiseren van activiteiten om verschillende netwerken in het VK en Nederland bij elkaar te brengen. Daarnaast voeren we een zeer actief beleid met betrekking tot ondersteuning van Nederlandse startups en informatievoorziening aan het Nederlandse bedrijfsleven via de websites HollandUKTrade, Agroberichten Buitenland en sociale media. Met het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten heeft het werk van de ambassade een speciale extra dimensie gekregen. Vanzelfsprekend worden onze werkzaamheden op dit moment sterk beïnvloed door Brexit.

Landbouw- en voedingsproducten zijn de grootste exportcategorie voor Nederland naar het VK. Na Brexit wordt dat land de belangrijkste bestemming buiten de EU voor de Nederlandse agrifood-export. Tegelijkertijd levert Brexit veel onzekerheid en nieuwe bedreigingen en kansen. Voor landbouw en visserij zal het Verenigd Koninkrijk na Brexit nieuwe, eigen regelgeving invoeren. Het landbouwradennetwerk ondersteunt Nederlandse bedrijven in die sectoren bij hun internationale ambities en draagt Nederlands beleid uit op het gebied van landbouw, visserij, voedselkwaliteit, voedselzekerheid, natuur, dier- en plantgezondheid en dierenwelzijn. De landbouwraden en hun teams zijn wereldwijd actief binnen de Economische Clusters van 53 Nederlandse ambassades en/of consulaten en bedienen van daaruit meer dan 70 landen. Meer informatie over het landbouwradennetwerk vind je op https://www.agroberichtenbuitenland.nl/

Stageomschrijving

De stagiair(e) is volwaardig onderdeel van de Landbouwafdeling en krijgt een leeropdracht met betrekking tot het stimuleren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de handelsrelatie tussen Nederland en het VK. De stagiar(e) biedt daarnaast ondersteuning bij de informatievoorziening aan het Nederlandse bedrijfsleven over ontwikkelingen in de Britse agrifood-sector en landbouwpolitiek, ook in relatie tot Brexit, en bij het signaleren van kansen voor Nederlandse export en investeringen. Stagiaires worden ook breder binnen de ambassade ingezet, bijvoorbeeld voor de organisatie van evenementen (ook na kantooruren).

Profiel van de stagiair(e)

Om in aanmerking te komen voor de stage dient de kandidaat:

  • een relevante universitaire masterstudie te volgen, zoals landbouweconomische of landbouwkundige studies,  (internationale) bedrijfskunde en bedrijfseconomie;
  • zowel de Nederlandse als de Engelse taal uitstekend te beheersen in woord en geschrift;
  • aantoonbare affiniteit te hebben met het werken en zaken doen in een internationale omgeving;
  • aantoonbare ervaring en interesse in het werken met websites en/of sociale media;
  • een zelfstandige harde werker te zijn die creatief, initiatiefrijk, flexibel en enthousiast is.

De stage is specifiek bedoeld voor studenten en dient in het kader van een opleiding te passen. Indien je in de beoogde stageperiode niet meer studeert, kom je niet voor deze stage in aanmerking. Je mag niet eerder stage hebben gelopen bij BZ of op een Nederlandse ambassade/vertegenwoordiging.

Wat bieden wij

Een stage in de bruisende wereldstad Londen op één van de belangrijkste Nederlandse diplomatieke posten ter wereld, in een politiek dynamische tijd. Stagiaires bij de ambassade ervaren hun stage doorgaans als intensief en leerzaam. Er wordt hard gewerkt, in een goede werksfeer en met veel waardering voor het werk en voor eigen initiatief.

Voorwaarden en vergoedingen

Voor meer informatie over voorwaarden en vergoedingen kun je kijken op deze site. 

Meer weten en/of solliciteren

Stuur je motivatiebrief in het Engels en een CV in het Nederlands (met de namen en contactgegevens van twee referenties) uiterlijk 31 mei 2019 aan Trudy Barnes, Office Manager, via lon-ppc@minbuza.nl

Voor vragen over de inhoud van de stage kun je contact opnemen met Tim Heddema, Hoofd van de Landbouwafdeling: tim.heddema@minbuza.nl.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.