Stage bij de Nederlandse ambassade te Dhaka

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Dhaka
Publicatiedatum
4 februari 2019
Sluitingsdatum
15 maart 2019

De post Dhaka (Bangladesh) is op zoek naar stagiaires voor de periode april 2019 t/m oktober 2019 (minimaal zes weken/maximaal zes maanden)

Werkomgeving

De ambassade in Dhaka behartigt de Nederlandse belangen in Bangladesh en onderhoudt daartoe contacten met diverse instanties. De ambassade is één van de grotere bilaterale posten met nog een omvangrijk ontwikkelingssamenwerkingsprogramma, waar de komende jaren de transitie van hulp naar handel wordt voortgezet, met speciale aandacht voor water en landbouw, textiel, vrouwen, en de Rohingya vluchtelingenproblematiek.

Er zijn veel Nederlandse organisaties met netwerken in Bangladesh die nauw contact houden met de post. Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt meer belangstelling voor de sterk groeiende afzetmarkt in Bangladesh. De ambassade in Dhaka biedt daarom een werkomgeving die dynamisch en boeiend is.

Er wordt gewerkt in een complexe, uitdagende en afwisselende omgeving die aanpassings- en doorzettingsvermogen vereist. Het land staat voor grote uitdagingen (politiek, op gebied van mensenrechten, maatschappelijk, economisch), heeft grote ambities en kent een grote maatschappelijke veerkracht om onverwachte tegenslagen zoals natuurrampen, op te vangen.

Bangladesh behoort tot de meest dichtbevolkte landen ter wereld. De mensen zijn gastvrij en maken graag contact. Dhaka ontwikkelt zich in rap tempo, met verkeerschaos en vervuiling als negatieve bijeffecten. De internationale gemeenschap is hecht. Er zijn diverse sportfaciliteiten en lokale culturele circuits.

Stageomschrijving

De stagiair(e) zal werkzaam zijn binnen een van de twee afdelingen: Economische Zaken (incl. water en landbouw/voedsel) of Politiek, Pers- en Culturele Zaken (incl. mensenrechten en humanitaire hulp). Beide afdelingen hebben een breed takenpakket. De afdeling Economische Zaken promoot de economische- en handelsrelaties tussen Nederland en Bangladesh, waarin vooral handel binnen de water- en landbouwsector wordt gestimuleerd. Hierover wordt gecommuniceerd naar Den Haag en Nederlandse bedrijven die zaken willen doen met Bangladesh en Bangladeshi bedrijven die zaken willen doen met Nederland.

De afdeling Politiek, Pers- en Culturele Zaken volgt de politieke en mensenrechtensituatie in Bangladesh en houdt zich ook bezig met humanitaire hulp aan Rohingya vluchtelingen, publieksdiplomatie en publieksvoorlichting en het onderhouden van een politiek netwerk.

De stagiair heeft afgebakende, eigen taken om praktijkervaring op te doen. Daarnaast krijgt hij of zij de mogelijkheid vaardigheden als diplomatiek rapporteren en netwerken te leren. Tegelijk is de stagiair(e), net als alle ambassadepersoneel, inzetbaar voor uitvoerende taken.

Er is de mogelijkheid om onderzoek te doen als onderdeel van de studie, bijvoorbeeld voor het schrijven van een scriptie.

Profiel van de stagiair(e)

De ambassade te Dhaka zoekt een collega die:

 • In een vergevorderd stadium is in een voor de stage relevante universitaire of HBO studie;
 • Een brede algemene ontwikkeling en academisch werk- en denkniveau heeft;
 • Actief meewerkt aan een nieuwe relatie met Bangladesh, met nadruk op economie, handel, politiek en mensenrechten;
 • Affiniteit heeft met en kennis van Bangladesh en de onderwerpen waar de afdelingen verantwoordelijk voor zijn in het bijzonder;
 • Beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal;
 • Een vlotte pen heeft en goed in staat is inhoudelijke stukken te produceren;
 • Een zelfstandige, proactieve en leergierige werkhouding heeft;
 • Heeft ervaren zich prettig te voelen in andere culturele omgevingen, bij voorkeur ook in Azië;
 • Bij voorkeur eerder langdurig in het buitenland heeft doorgebracht;
 • Een teamspeler is die initiatief toont en enthousiast is. Dit dient te blijken uit de motivatiebrief en het CV;
 • Beschikt over een flexibele instelling vanwege de veelzijdigheid en diversiteit van taken en actuele ontwikkelingen in Bangladesh;
 • Aantoonbare kennis en ervaring heeft met externe communicatie en (sociale) media en het beheer van websites;
 • De volledige stageperiode beschikbaar kan zijn.


Wat bieden wij

Een unieke ervaring!

De Nederlandse ambassade in Dhaka biedt een professionele en dynamische werkomgeving in een van de boeiendste en economisch snelst groeiende landen van Azië. Als stagiair doe je ervaring op met het werken op een ambassade. Je gaat mee naar (netwerk)bijeenkomsten, briefings en lezingen, bezoeken aan bedrijven of naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken en andere ministeries en instanties. Je schrijft mee aan berichten hierover of andere inhoudelijke economische of politieke rapportages en assisteert bij de organisatie van evenementen. Waar mogelijk ga je mee op veldbezoeken in Bangladesh.

Hiermee ontwikkel je je competenties op het gebied van netwerken, samenwerken, communicatie, schrijfvaardigheid en organiseren en doe je een schat aan ervaring en unieke culturele kennis op.

De beoogde stageperiode is in overleg vanaf eind maart/april 2019 voor een periode van minimaal 6 weken en maximaal zes maanden met een werkweek van 36 uur (van zondag t/m donderdag).


Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen zijn te vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Geïnteresseerden kunnen t/m 15 maart 2019 een motivatiebrief en CV opsturen naar dha@minbuza.nl, t.a.v. Desirée Ooft. Uiterlijk eind maart 2019 wordt aan alle kandidaten uitsluitsel gegeven. Vermeld in je motivatie in elk geval wat je specialisaties en interesses zijn. Voor meer informatie kun je per e-mail contact opnemen met de afdeling Politiek, Pers- en Culturele Zaken of de website verder bekijken. (contactpersoon Desirée Ooft - dm.ooft@minbuza.nl)

De deadline van reageren is: 15 maart 2019.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties