Stage bij de Nederlandse ambassade te Buenos Aires - Afdeling Economische en Handelsaangelegenheden

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Buenos Aires
Publicatiedatum
7 november 2019
Sluitingsdatum
8 januari 2020

De Nederlandse ambassade te Buenos Aires biedt de mogelijkheid om stage te lopen op de Afdeling Economische en Handelsaangelegenheden. Vanaf 2 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 is op deze afdeling een plaats beschikbaar voor een stagiair(e).

Functie-inhoud

De stagiair(e) wordt betrokken bij diverse werkzaamheden waardoor inzicht wordt verkregen in de rol van beleidsmedewerker op de ambassade, zoals:

  • Assisteren Afdeling Economische en Handelsaangelegenheden ten aanzien van de prioriteitssectoren Water en Logistiek, alsmede de gezamenlijke thema’s met prioriteitssector Landbouw
  • Assisteren bij handelsmissie en bedrijvenbezoeken met name gerelateerd aan prioriteitssector Water en Logistiek
  • Beantwoorden van handelsvragen van Nederlandse bedrijven die interesse hebben in handel en investeringen in Argentinië, en verslaglegging in Achilles
  • Ondersteunen van hoofd en medewerkers van de Afdeling Economische en Handelsaangelegenheden met vergaren van informatie voor berichtgeving aan Den Haag en maken van presentaties over onder meer de economische, financiële, commerciële, sociale en politieke situatie in Argentinië, over milieu en MVO zaken en over relevante wet- en regelgeving
  • Actualiseren webpagina’s, LinkedIn en Nieuwsbrief op basis van goede ‘online skills’
  • Opstellen notulen overleg Afdeling Economische en Handelsaangelegenheden
  • Uitbreiden en onderhouden van een relevant netwerk (meegaan naar gesprekken/bijeenkomsten, bijwonen van seminars en verslaggeving daarvan)
  • Grotere 'eigen' opdracht, zoals toegepast onderzoek, mogelijk als onderdeel van de studie

Functie-eisen

Naast een sterke motivatie, algemene interesse in de Argentijnse en Nederlandse economie en handel en uitstekende communicatieve vaardigheden, is een goede beheersing van de Spaanse en Engelse taal in zowel woord als schrift een vereiste. De ambassade zoekt voor deze stage naar Nederlandse studenten die een universitaire opleiding volgen.

N.B. Voor deze stage komen uitsluitend studenten in aanmerking met de Nederlandse nationaliteit, die een universitaire opleiding volgen. Gedurende de stageperiode dient hij of zij ingeschreven te staan bij een Nederlandse WO onderwijsinstelling of een door Nederland erkende WO onderwijsinstelling in het buitenland.

Arbeidsvoorwaarden

De werktijden van de stagiair(e) betreffen maximaal 40 uur per week. Stagiair(e)s komen in aanmerking voor een stagevergoeding. Tevens komt een stagiair(e) op een post in aanmerking voor pensionkostenvergoeding. Op deze site kunt u meer vinden over de algemene voorwaarden en vergoedingen.

De organisatie

Een ambassade behartigt de Nederlandse belangen in het buitenland. Daartoe onderhoudt een ambassade contacten met diverse instanties tot op het hoogste niveau van de regering. De kerntaken van de Nederlandse ambassade in Argentinië liggen op de terreinen van politiek, mensenrechten, economie en handel, landbouw, pers en cultuur, consulaire zaken en publieksvoorlichting.

De afdeling/werkomgeving

De Afdeling Economische en Handelsaangelegenheden heeft een breed takenpakket. De afdeling richt zich voornamelijk op handelsbevordering tussen Nederland en Argentinië, rapportage over de economische situatie in Argentinië en het onderhouden van een breed netwerk van Nederlands en Argentijns bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Ook richt de Afdeling zich op handelsbevordering tussen Nederland en Uruguay en Nederland en Paraguay.

Meer weten/solliciteren

Geïnteresseerden kunnen tot en met maandag 8 januari 2020 een motivatiebrief (in het Spaans) en CV (in het Engels) opsturen naar bue-ea@minbuza.nl o.v.v. “stage”. Vermeld in je motivatie in ieder geval wat je specialisaties en interesses zijn. Voor meer informatie kun je per e-mail contact opnemen met de Afdeling Economische- en Handelsaangelegenheden en/of de website van de ambassade bekijken.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.