Stage bij de Nederlandse ambassade te Addis Abeba

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Addis Abeba
Publicatiedatum
10 mei 2019
Sluitingsdatum
4 juni 2019

De post Addis Abeba is op zoek naar een stagiaire voor de periode 1 september 2019 t/m 28 februari 2020

Werkomgeving

Ethiopië is een partnerland van Nederland en bevindt zich in een overgangsfase van een autoritaire staat naar een meer democratische samenleving. De ambassade in Addis Abeba heeft een groot ontwikkelingssamenwerkingsprogramma. Daarnaast is de ambassade de permanente vertegenwoordiging bij de Afrikaanse Unie die haar hoofdzetel heeft in Addis Abeba. Ook zijn er in Ethiopië veel Nederlandse bedrijven actief, waarmee de economische afdeling contact onderhoudt. De mooie ligging van de ambassade aan de rand van de stad maakt het een aangename werkplek en Ethiopië is een prachtig land om verder te ontdekken.

Stageomschrijving

De stagiair(e) biedt ondersteuning op de politieke dossiers, met speciale aandacht voor Veiligheid en Rechtsorde, democratisering, de humanitaire ontwikkelingen, de Afrikaanse Unie en bredere Afrikaanse veiligheidsdossiers. Deze onderwerpen zijn complex en omvangrijk. Het zoeken van raakvlakken met  andere beleidsterreinen zoals voedselzekerheid, SRGR en Hulp & Handel, op de ambassade is belangrijk, evenals contacten met het bredere Nederlandse diplomatieke netwerk.

De stagiair krijgt tot taak, onder supervisie van de Eerste Ambassade Secretaris Veiligheid en Rechtsorde en/of de Ambassaderaad Afrikaanse Unie, werkzaamheden uit te voeren die bij deze dossiers horen: deelname aan de talrijke vormen van overleg binnen de internationale gemeenschap in Addis Abeba, het rapporteren over de politieke en humanitaire situatie in Ethiopië en de ontwikkelingen binnen de Afrikaanse Unie. De stagiaire heeft ook tot taak de sociale media uitingen te beheren, met name de facebook pagina en de website.

Profiel van de stagiair(e)

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Goede beheersing van de Engelse taal;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Goede kennis van en vaardig met het MS Office-pakket en sociale media instrumenten;
 • In het bezit van de Nederlandse nationaliteit en ingeschreven staan bij een masteropleiding aan een Nederlandse universiteit of een erkende universiteit in het buitenland voor de duur van de stage;
 • Aantoonbaar in de laatste fase van de studie;
 • Toestemming voor deze stage van de universiteit op basis van dit functieprofiel;
 • Affiniteit met politiek, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp;
 • Affiniteit met sub-Sahara Afrika;
 • Ervaring met leven in een ontwikkelingsland is een plus;
 • Zelfwerkzaam en initiatiefrijk;


Wat bieden wij

De Nederlandse ambassade in Addis Abeba biedt een professionele werkomgeving waar de stagiair(e) onder persoonlijke begeleiding de diplomatieke wereld kan leren kennen in de diplomatieke hoofdstad van Afrika. De stagiair(e) krijgt de kans om verschillende organisaties die hier werkzaam zijn te leren kennen. Tijdens de uiteenlopende werkzaamheden kan veel kennis worden opgedaan over politiek en ontwikkelingssamenwerking in Ethiopië en binnen de Afrikaanse Unie. Door middel van veldbezoeken kan de stagiair(e) proeven aan de realiteit van ontwikkelingssamenwerking.


Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen zijn te vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Wie geïnteresseerd is in de vacature wordt verzocht uiterlijk 4 juni 2019 een sollicitatiebrief en CV te sturen naar tim.kos@minbuza.nl en Chris.Devillers@minbuza.nl.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.