Stage bij de Directie Veiligheidsbeleid, Afdeling Veiligheids- en Defensiebeleid

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Den Haag
Publicatiedatum
4 november 2019
Sluitingsdatum
15 november 2019

Wil jij als stagiair(e) een fascinerende inkijk krijgen in de ontwikkeling van het Nederlandse veiligheidsbeleid en in het dagelijks leven van beleidsmedewerkers bij BZ? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Directie Veiligheidsbeleid zoekt de komende maanden naar een stagiair(e) (fulltime, 40 uur p/w) voor een stage bij de afdeling Veiligheids- en Defensiebeleid (DVB/VD) voor de periode van 20 januari 2020 tot en met 17 juli 2020 (6 maanden). De stage betreft een meeloopstage. Er zal geen ruimte zijn voor het uitvoeren van je eigen onderzoek.

Werkomgeving

De Directie Veiligheidsbeleid (DVB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het internationale veiligheidsbeleid van Nederland. Het is een grote en dynamische directie, die midden in de actualiteit staat. De directie houdt zich bezig met onderwerpen die vaak grote politieke en media-aandacht krijgen, zoals beleidsontwikkeling binnen NAVO en EU (GVDB), vredesoperaties, terrorisme, cyber, wapenexportcontrole, wapenbeheersing, ontwapening en non-proliferatie. Wat er in de wereld om ons heen gebeurt, heeft direct of indirect gevolgen voor onze eigen stabiliteit en welvaart. Een actief buitenlandbeleid is cruciaal om onze strategische belangen, vrijheden en welzijn te verdedigen. Met als lijfspreuk ‘Wereldwijd voor een Veilig Nederland’ zet DVB zich daarom internationaal in voor onze veiligheid.

De directie bestaat uit vier beleidsafdelingen, een taskforce Cyber en een cluster Wapenexport:

 • Veiligheids- en Defensiebeleid (DVB/VD);
 • Crisisbeheersing en Vredesoperaties (DVB/CV);
 • Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid (DVB/TN);
 • Non-Proliferatie, Ontwapening en Nucleaire Aangelegenheden (DVB/NW);
 • Wapenexportbeleid;
 • Taskforce Cyber.

De afdeling DVB/VD houdt zich bezig met de ontwikkeling van het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid, en dan vooral binnen de NAVO, de OVSE en het Europees Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB). Ook vraagstukken op het gebied van conflictpreventie en hybride conflictvoering vallen binnen het dagelijks werk van DVB/VD. Samenwerking met onder andere het Ministerie van Defensie is hierbij van groot belang.

DVB staat midden in de maatschappij. We vinden het belangrijk dat onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Wij hechten waarde aan het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, kennis en competenties. 

Stageomschrijving

Als stagiair DVB/VD word je breed ingezet. Aan de ene kant draag je bij aan verschillende beleidsstukken over een breed scala aan onderwerpen, aan de andere kant voer je organisatorische en operationele taken uit. Zo kan je een bijdrage leveren aan NAVO- of EU-dossiers, of aan het organiseren van (publieke) evenementen en het schrijven van korte artikelen voor publicatiedoeleinden.

De werkdruk is over het algemeen vrij stevig en de lat ligt hoog. De werkdruk is immers voor een groot deel afhankelijk van de internationale en politieke actualiteit. Tegelijkertijd hangt er een informele sfeer en is de collegialiteit groot.

Jouw stage bij BZ moet vooral een leermoment zijn en jou voldoende gelegenheid bieden om kennis te maken met de praktijk, of ter oriëntatie dienen op een mogelijke werkkring. Je wordt begeleid door een beleidsmedewerker met wie je op gezette tijden een voortgangsgesprek hebt. De stagebegeleider kan, indien nodig, bijsturen. Een beoordeling aan het einde van de stageperiode behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Naast de reguliere werkzaamheden moedigen we je ook aan om jouw kennis te verbreden door bijvoorbeeld lunchlezingen over zeer uiteenlopende onderwerpen bij te wonen of deel te nemen aan andere BZ-brede activiteiten.

Naar wie zijn wij op zoek?

 • Je bent student op WO-niveau en bent bezig met een master-opleiding. Dit is een harde vereiste. Een specifieke studierichting is niet vereist, wel heb je duidelijk affiniteit met veiligheidsvraagstukken;
 • Je bent enthousiast, proactief en sociaal ingesteld;
 • Je bent zelfstandig, flexibel en hebt een actieve werkhouding;
 • Je durft je eigen geluid te laten horen en draagt bij aan de diversiteit van het team;
 • Je kan goed samenwerken en beschikt over een brede algemene ontwikkeling;
 • Goede schriftelijke vaardigheden zijn essentieel;
 • Een goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal is vereist;
 • Je staat gedurende de gehele stageperiode als student ingeschreven aan een Nederlandse of erkende buitenlandse onderwijsinstelling. Je studeert niet af gedurende de stageperiode.

Voorwaarden en vergoedingen

Een veiligheidsonderzoek B maakt na de selectie onderdeel uit van de procedure (zie deze website voor meer informatie).

Algemene voorwaarden en vergoedingen met betrekking tot de stage kun je vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Wil jij kennis opdoen van al deze onderwerpen en ben je benieuwd hoe beleid maken er nou echt uit ziet? Wil jij bijdragen aan vaak politiek gevoelige, actuele en uitdagende dossiers op veel verschillende onderwerpen? Stuur dan je korte motivatiebrief inclusief CV naar krijn-vanden.nieuwenhof@minbuza.nl t.a.v. Annemieke van Soelen. Je kunt uiterlijk tot en met 15 november 2019 solliciteren.

Sollicitanten die worden uitgenodigd voor een gesprek, krijgen uiterlijk 18 november bericht. De gesprekken zullen op 20 en 21 november 2019 plaatsvinden. Een schrijftest kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor meer informatie over de inhoud van de stage kun je contact opnemen met Krijn van den Nieuwenhof (krijn-vanden.nieuwenhof@minbuza.nl).

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.