Stage bij de Directie Veiligheidsbeleid - Afdeling Crisisbeheersing en Vredesoperaties

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Den Haag
Publicatiedatum
9 oktober 2019
Sluitingsdatum
23 oktober 2019

De afdeling Crisisbeheersing en Vredesoperaties is op zoek naar een stagiair(e). De beoogde stageperiode is vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 juli 2020 (6 maanden) met een werkweek van 40 uur.

Werkomgeving

De Directie Veiligheidsbeleid (DVB) is een grote en dynamische directie, die verantwoordelijk is voor het Nederlandse beleid op het gebied van internationale veiligheid. Met een open economie en sterke internationale oriëntatie is Nederland afhankelijk van het buitenland, dus wat er in de wereld gebeurt raakt direct aan onze eigen veiligheid en ons welzijn.

De Directie Veiligheidsbeleid (DVB) bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Crisisbeheersing en Vredesoperaties (DVB/CV)
 • Veiligheids- en Defensiebeleid (DVB/VD)
 • Non-Proliferatie, Ontwapening, Wapenbeheersing (DVB/NW)
 • Wapenexportbeleid (DVB/WE)
 • Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid (DVB/TN)
 • Taskforce Cyber (TF Cyber)

De afdeling Crisisbeheersing en Vredesoperaties (DVB/CV) werkt aan alle missies en operaties waar Nederland bij betrokken is, waaronder de NAVO-operatie Enhanced Forward Presence in Litouwen, de anti-ISIS coalitie in Irak, Resolute Support in Afghanistan en verschillende missies in de Sahel. DVB/CV coördineert de politieke besluitvorming over deze missies (de zogenaamde artikel 100-procedure en het toetsingskader), houdt een vinger aan de pols bij de dagelijkse uitvoering van de missies en draagt bij aan de evaluaties van de missies. DVB/CV houdt zich ook bezig met de beleidskant van missies en de besluitvorming in EU-, NAVO- en VN-verband, in nauwe samenwerking met het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De afdeling brengt hiermee dagelijks het geïntegreerde veiligheidsbeleid, “Wereldwijd voor een veilig Nederland" ten aanzien van vrede en veiligheid in de praktijk.

Stageomschrijving

Werkzaamheden van de stagiair(e) bij DVB/CV bestaan uit beleidsmatige en organisatorische taken. De stagiair(e) wordt ingezet op verschillende dossiers. De werkzaamheden op de dossiers lopen erg uiteen en de stagiair(e) kan veel verantwoordelijkheid krijgen. De concrete beleidsmatige en geografische focus wisselt vaak, evenals de werkdruk, die sterk is gekoppeld aan de internationale en politieke actualiteit. Hierdoor krijgt de stagiair(e) in een korte tijd veel inzicht in hoe het Nederlandse veiligheidsbeleid in de praktijk wordt gebracht.

De stagiair(e) helpt mee bij het schrijven van dossiers voor de minister, bereidt debatten in de Tweede Kamer voor en schrijft mee aan persberichten en de beantwoording van Kamervragen. Daarnaast organiseert de stagiair(e) bijeenkomsten waarbij ook de verslaglegging wordt verzorgd. Het mes snijdt dus aan twee kanten: de stagiair(e) kan met verschillende onderwerpen en werkprocessen kennismaken en de afdeling kan gebruik maken van de stagiair(e) om op uiteenlopende dossiers ondersteuning te verlenen.

Profiel van de stagiair(e)

 • Je bent communicatief, enthousiast, en sociaal ingesteld;
 • Een zelfstandige, flexibele en proactieve werkhouding is een vereiste;
 • Je beschikt over een brede algemene ontwikkeling en je bent een goede teamspeler;
 • Je bent een student op WO-niveau en je bent bezig met een master-opleiding. Een specifieke studierichting is niet vereist, maar affiniteit met internationale veiligheid is zeer aan te bevelen;
 • Goede schriftelijke vaardigheden zijn essentieel;
 • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een vereiste;
 • Je staat gedurende de gehele stageperiode als student ingeschreven aan een Nederlandse of erkende buitenlandse onderwijsinstelling.

Wat bieden wij

De dossiers bij DVB/CV zijn vaak politiek gevoelig, actueel en bieden een uitdagende combinatie van beleidsmatige en organisatorische werkzaamheden. Stage lopen bij DVB/CV geeft een goed inzicht in de werkwijze van Buitenlandse Zaken en de politieke besluitvorming. De werkdruk bij DVB/CV is over het algemeen stevig en de lat ligt hoog. Tegelijkertijd is de sfeer informeel en de collegialiteit groot.

Een stage bij BZ is vooral een leermoment voor de student en biedt voldoende gelegenheid om kennis te maken met de praktijk, of inspiratie op te doen ter oriëntatie op een mogelijke werkkring.

De stage heeft de vorm van een meeloopstage. Voor onderzoeksstages zijn geen mogelijkheden. De stagiair(e) wordt begeleid door een beleidsmedewerker, met wie hij/zij op gezette tijden een voortgangsgesprek heeft. De stagebegeleider kan, indien nodig, bijsturen. Een beoordeling aan het einde van de stageperiode behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Voorwaarden en vergoedingen

Meer informatie over voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Voor meer informatie over de stage kun je contact opnemen met Robbert Muller (robbert.muller@minbuza.nl / 0653215167).

Sollicitatiebrieven met motivatie en geschiktheid (max 1 pagina) en een curriculum vitae, dienen uiterlijk op 23 oktober 2019 te worden gestuurd naar Robbert Muller (robbert.muller@minbuza.nl).

Sollicitanten die worden uitgenodigd voor een gesprek, krijgen uiterlijk 30 oktober 2019 bericht. De gesprekken zullen in de week van 4 tot en met 8 november 2019 plaatsvinden. Eventueel kunnen gesprekken telefonisch gevoerd worden. Een schrijftest kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Een veiligheidsonderzoek B maakt, na selectie, onderdeel uit van de procedure. Voor meer informatie, zie deze website.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.