Stage bij de Directie Sub-Sahara Afrika, Cluster Ambtsberichten (CAB)

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buienlandse Zaken
Standplaats
Den Haag
Publicatiedatum
11 april 2018
Sluitingsdatum
27 april 2018

Directie Sub-Sahara Afrika (DAF) biedt een fulltime stageplek aan bij het cluster Ambtsberichten voor een periode van zes maanden. Startdatum 1 augustus 2018.

De werkomgeving

Directie Sub-Sahara Afrika is een van de vijf regiodirecties. Directie Sub-Sahara Afrika is een relatief grote regiodirectie met ongeveer 40 medewerkers en is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleid voor het gebied ten zuiden van de Sahara. Werkzaamheden omvatten het onderhouden van relaties met de 48 Afrikaanse staten, maar ook met regionale organisaties (G5 Sahel, ECOWAS, Afrikaanse Unie). Daarnaast is er veel interactie met andere internationale organisaties – zoals de VN, de EU en het Internationaal Strafhof.

Afrika is een continent dat in beweging is: een sterk economische groei biedt interessante kansen voor het bedrijfsleven, terwijl (gewapende) conflicten en mensenrechtenschendingen de stabiliteit van de regio’s bedreigen. Deze dynamiek maakt dat je als stagiair een sterk afwisselend takenpakket hebt en voortdurend voor uitdagingen komt te staan.

 Het cluster Ambtsberichten kijkt voorbij Afrika alleen, en richt zich op landeninformatie met betrekking tot asielvraagstukken over de hele wereld. In de afgelopen jaren vluchtten grote groepen mensen naar Nederland. De expertise van het cluster Ambtsberichten richt zich vooral op de landen die deze mensen ontvluchtten. Het cluster is verdeeld in een sectie ‘Algemene Ambtsberichten’ en een sectie ‘Individuele Ambtsberichten’. De Algemene Ambtsberichten geven inzicht in de politieke en mensenrechtelijke situatie in de landen van herkomst en gelden als basis voor het asielbeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Individuele Ambtsberichten zijn onderzoeken naar individuele asielzoekers. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) kan deze onderzoeken aanvragen bij het cluster Ambtsberichten. Ze worden door de post met behulp van een vertrouwenspersoon in het desbetreffend land uitgevoerd en door het cluster Ambtsberichten. Aan de hand van de uitslagen van de onderzoeken schrijft het cluster Individuele Ambtsberichten. Deze kunnen door de IND gebruikt worden om een beslissing te nemen op een asielaanvraag.

De werkzaamheden

Als stagiair(e) ondersteun je de medewerker Individuele Ambtsberichten bij het uitvoeren van haar taken. De werkzaamheden variëren sterk en kunnen uitlopen van het opstellen van Individuele Ambtsberichten, het beantwoorden van wob-verzoeken en rechtbankbrieven, het onderhouden van contact met de posten en het bijhouden van de projectadministratie. Daarnaast neem je deel aan vergaderingen met andere directies of externe partijen, zoals de IND.

De duur van een stage is zes maanden, met een werkweek van 40 uur.

Profiel van de stagiair(e)

  • Vanwege het brede en uiteenlopende pakket aan werkzaamheden waarvoor je ingezet zal worden is een flexibele en proactieve houding essentieel, net als een zelfstandige werkhouding;
  • Affiniteit met en achtergrondkennis van het Nederlandse asielbeleid en landeninformatie is een pré;
  • Kennis van en/of interesse in buitenlands beleid, economische ontwikkelingen, internationale politiek en de internationale vluchtelingenkwesties komen goed van pas;
  • Naast goede beheersing van de Nederlandse taal is ook goede kennis van de Engelse taal vereist. Je bent goed in staat complexe materie helder te analyseren en in een onafhankelijk advies te verwoorden; Goede schriftelijke vaardigheden zijn essentieel.
  • Tevens kun je operationeel en organisatorisch goed en snel uit de voeten;
  • Je bent een student op WO-niveau die reeds begonnen is aan een Master. Een specifieke studierichting is niet vereist. Gezien de diverse taken zijn velerlei studierichtingen mogelijk, zoals o.a. bedrijfskunde, (internationaal) recht, internationale betrekkingen, economie, politicologie, bestuurskunde.
  • Je staat gedurende de gehele stageperiode als student ingeschreven aan een Nederlandse onderwijsinstelling of je hebt de Nederlandse nationaliteit en studeert aan een erkende universiteit in het buitenland.

Voorwaarden en vergoedingen

Informatie over voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief met curriculum vitae naar Regiobureau Atlas onder vermelding van het cluster Ambtsberichten. De uiterste inzenddatum is vrijdag 27 april. Enkele geschikte kandidaten zullen vervolgens uitgenodigd worden voor een gesprek. Inzet is om uiterlijk 22 mei het gehele selectietraject af te ronden.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. Door bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent te streven naar diversiteit in sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, leeftijd en dergelijke.