Stage bij de Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp - Migratie en Ontwikkeling

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Den Haag
Publicatiedatum
5 november 2019
Sluitingsdatum
20 november 2019

De Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp (DSH) van het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt een voltijds stagiair(e) voor een periode van zes maanden vanaf februari 2020 ter ondersteuning van de afdeling Migratie en Ontwikkeling. De aanstelling is op basis van een 36-urige werkweek.

Wie zijn wij?

DSH is een grote en dynamische directie die vorm geeft aan het Nederlandse beleid in fragiele staten en (post)conflictgebieden, zoals Afghanistan, Mali, Ethiopië en Somalië. Binnen DSH wordt onder andere gewerkt aan conflictpreventie, ontwikkelingssamenwerking, goed bestuur en rechtsstaatontwikkeling. DSH is ook verantwoordelijk voor het Nederlandse beleid op het terrein van humanitaire hulp en migratie en ontwikkeling.

Het werk van DSH is georganiseerd in vier afdelingen:

 • Humanitaire Hulp
 • Migratie en Ontwikkeling
 • Rechtsstaat & Vredesopbouw
 • Stabiliteit & Veiligheid

Kijk voor meer informatie over DSH op https://www.facebook.com/NederlandCrisisgebieden

De afdeling Migratie en Ontwikkeling houdt zich bezig met het Nederlandse beleid ten aanzien van migratie. Hierbij wordt ook de dimensie van ontwikkelingssamenwerking meegenomen. Nederland werkt op het gebied van migratie intensief samen met andere landen en internationale fora zoals de EU en VN. De afdeling houdt zich bezig met een breed scala aan thema’s en regio’s. Belangrijke thema’s zijn onder meer migratiemanagement, mensenrechten van migranten, opvang in de regio en terugkeer. De regionale focus ligt met name op de Hoorn van Afrika, de Syrië regio, Noord-Afrika en de Sahel.

Wat wordt er van je verwacht?

Je loopt mee en ondersteunt bij alle voorkomende werkzaamheden van de afdeling Migratie en Ontwikkeling. Denk aan:

 • het voorbereiden en bijwonen van bijeenkomsten en verslaglegging daarvan;
 • het beoordelen en beheren van projecten en voortgangsrapportages;
 • het meewerken aan beleidsontwikkeling zoals organiseren van brainstormsessies en verzamelen en analyseren van relevante rapporten en onderzoek;
 • het ondersteunen bij de beantwoording van Kamervragen, brieven, spreekpunten of het maken van dossiers voor de bewindspersonen;
 • het organiseren van activiteiten van de directie, zoals lezingen en consultaties met experts.

Wie zoeken we?

We zoeken:

 • een enthousiaste, ambitieuze en internationaal georiënteerde masterstudent die van aanpakken weet en zich een onderwerp snel eigen maakt;
 • die zich specialiseert in een voor de afdeling relevante studierichting zoals migratie- of vluchtelingenstudies, conflictstudies, internationaal recht, politieke wetenschap, bestuurskunde, ontwikkelingsstudies, internationale betrekkingen of verwante studies;
 • die affiniteit heeft met een van de thema’s of regio’s waar de afdeling zich op richt;
 • die het Nederlands en het Engels uitstekend beheerst;
 • die zich schriftelijk en mondeling prima kan uitdrukken;
 • die in een complexe situatie het overzicht kan bewaren, die goed functioneert onder tijdsdruk en die zich niet uit het veld laat slaan;
 • die bereid is voor het team een stapje extra te zetten.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen met betrekking tot de stage kun je vinden op deze site.

Solliciteren?

Stuur, uiterlijk 20 november, je CV, een motivatiebrief en een recent paper (Nederlands of Engels) over een buitenlandpolitiek onderwerp naar dsh@minbuza.nl t.a.v. Rogier Nouwen. Vermeld daarbij ‘stage Migratie en Ontwikkeling’. Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 48 en 49.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.