Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling - afdeling Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Den Haag
Publicatiedatum
14 oktober 2019
Sluitingsdatum
25 november 2019

Wil jij een kijkje in de kombuis van een dynamisch ministerie nemen en houd jij je graag bezig met actuele ontwikkelingen in het buitenland en zaken als gelijke kansen en rechten voor mannen en vrouwen? Solliciteer dan voor een stage bij de Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid!

We zijn op zoek naar een stagiair(e) voor de periode 17 februari 2020 t/m 14 augustus 2020 (minimaal vijf maanden / maximaal zes maanden).

Werkomgeving

De Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (TFVG), die Ministerie-breed actief is en bestaat uit medewerkers van drie directies, valt formatief onder Directie Sociale Ontwikkeling (DSO). Deze directie bestaat verder uit twee afdelingen: Maatschappelijke Organisaties (MO) en Gezondheid & AIDS (GA). Directeur DSO is tevens ambassadeur Vrouwenrechten en Gendergelijkheid.

De TFVG coördineert de inzet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op vrouwenrechten en gendergelijkheid. Centraal hierbij staan thema’s zoals economische participatie van vrouwen, vrouwelijk leiderschap, het tegengaan van geweld tegen vrouwen en participatie van vrouwen in vredesprocessen en wederopbouw. Daarnaast ondersteunt en adviseert de TFVG andere directies om gelijke kansen en rechten voor mannen en vrouwen te bevorderen, onder andere binnen thema’s als duurzame economische ontwikkeling, handel, klimaat, mensenrechten en veiligheid. Tot slot beheert de TFVG een aantal programma’s zoals Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW), het Nationaal Actieplan 1325 (NAP) en een fonds voor Zuidelijke Vrouwenorganisaties (Leading from the South).

In onze bestaande programma’s ligt de geografische focus op ontwikkelingslanden en conflictgebieden.

Samenstelling Taskforce

De TFVG wordt geleid door een coördinator, heeft 7 (binnenkort 10) fulltime medewerkers binnen de Directie Sociale Ontwikkeling en 4 medewerkers die tevens binnen andere directies werkzaam zijn (Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten en Directie Stabiliteit en Humanitaire hulp).

Stage omschrijving

De positie is beschikbaar voor een periode van minimaal vijf en maximaal zes maanden. Het betreft in beginsel een 5-daagse (40-urige) werkweek, maar 4 dagen is bespreekbaar.

Je krijgt een individuele stage-opdracht en zal betrokken worden bij de verschillende werkzaamheden die de TFVG uitvoert op het gebied van beleidsuitvoering, samenwerking met NGO’s, projectenbeheer, voorbereiding van bijeenkomsten, interne en externe communicatie en nog veel meer. Je werkt aan de hand van een stageopdracht, die de eerste maand van je stage wordt opgesteld in overleg met jou, en eventueel met je onderwijsinstelling en je begeleider.

De stageplek zal gericht zijn op het onderwerp ‘Women, Peace and Security’, ook wel de ‘1325-agenda’ genoemd alsook op communicatie-gerelateerde activiteiten. VN-resolutie 1325 is de eerste en belangrijkste resolutie op het gebied van vrouwen, vrede en veiligheid. Het Nationaal Actieplan 1325 (NAP) is aan deze resolutie verbonden en wordt vanuit de TFVG gecoördineerd, in samenwerking met het maatschappelijk middenveld. Voor wat betreft het communicatie-gerelateerde werk, ben je de directe link tussen de TFVG en de communicatie-afdeling van het ministerie samen met de communicatie-beleidsmedewerker van de TFVG 2020 zal wat betreft communicatie vooral in het teken van de viering van Beijing+25 staan. Je zal daarnaast onder andere de sociale media kanalen van de TFVG bijhouden en werken aan de communicatie rondom belangrijke momenten zoals Internationale Vrouwendag.

Voorkomende werkzaamheden voor de stagiair(e) zijn:

  • Het meewerken aan de voorbereiding van beleids- en achtergrondstukken, en eventueel aan de beantwoording van Kamervragen en de voorbereiding van bezoeken van de ministers;
  • Het ondersteunen bij het schrijven van speeches en achtergronddossiers voor het management en bewindslieden;
  • Het assisteren bij het ontwikkelen van nieuw beleid of beleidsevaluaties;
  • Het voorbereiden en/of bijwonen van (inter-)departementaal overleg;
  • Het bijwonen, ondersteunen, organiseren en verslaan van lezingen, conferenties en andere bijeenkomsten;
  • Het ondersteunen van het projectenbeheer;
  • Het onderhouden van contacten met diverse relaties.

Profiel van de stagiair

Je bent dynamisch, analytisch en creatief. Je kunt onder hoge druk werken en snel schakelen en pakt proactief dingen op. Je hebt goede communicatieve vaardigheden en beheerst de talen Nederlands en Engels zowel schriftelijk als verbaal goed. Je hebt affiniteit met thema’s als gendergelijkheid, vrouwenrechten, buitenlandbeleid en ontwikkelingssamenwerking.

Als stagiair van de TFVG word je geselecteerd op competenties die bij de selectie van junior beleidsmedewerkers een rol spelen: coördineren, samenwerken, strategisch inzicht en resultaatgerichtheid en waar je tijdens je stage verder mede op begeleid wordt.

Wij zoeken een student die zich in de laatste fase van een academische opleiding bevindt en bij voorkeur kennis heeft op het gebied van mensenrechten, vrouwenrechten, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, ontwikkelingssamenwerking en/of internationale betrekkingen.

Voor deze functie is het een vereiste dat de kandidaat de gehele periode ingeschreven staat als student aan een Nederlandse universiteit of je hebt een Nederlandse nationaliteit en studeert aan een erkende universiteit in het buitenland. 

Wat bieden wij

Wij bieden een enerverende en actieve stageplaats, ruimte voor verbreding en verdieping in relevante thema’s, een flexibele functie waarin je eigen accenten kan leggen passend bij je interesse en ruimte om kennis te maken met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voorwaarden en vergoedingen

Meer informatie over voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Meer weten of solliciteren?

Voor meer informatie over de functie kan je telefonisch contact opnemen met Maaike Hofman (Plaatsvervangend Coördinator TFVG) via 070-3485001.

Je motivatiebrief en CV dienen uiterlijk vrijdag 25 november binnen te zijn. Interviews zullen tussen 2 en 13 december plaatsvinden. Je kunt je sollicitatie sturen naar TFVG@minbuza.nl t.a.v. Maaike Hofman. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We nodigen je uit om in je motivatie aan te geven op welke wijze je daaraan bijdraagt.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.