Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling - afdeling Gezondheid & Aids

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Den Haag
Publicatiedatum
14 oktober 2019
Sluitingsdatum
25 november 2019

Wil jij werken aan de Nederlandse inzet op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), inclusief hiv/aids en mondiale gezondheidsvraagstukken? Solliciteer dan voor deze stage.

We zijn op zoek naar een stagiair(e) voor de periode 17 februari 2020 t/m 14 augustus 2020 (minimaal vijf, maximaal zes maanden).

De werkomgeving

De Directie Sociale Ontwikkeling (DSO) is een van de directies binnen het ministerie die werken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en de afdeling gezondheid en aids (GA) is verantwoordelijk voor het thema Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten inclusief hiv/aids (SRGR). DSO/GA werkt als scharnier tussen beleid en uitvoering; tussen ‘veld’ en ‘onderhandelingstafel’; tussen bilaterale, multilaterale en particuliere kanalen. DSO/GA fungeert als kennismakelaar op bovengenoemde thema’s, zowel naar de ambassades en permanente vertegenwoordigingen, als naar andere directies op het departement. Binnen de afdeling wordt in verschillende themateams gewerkt, waaronder de themateams global health en SRGR-diplomatie.

DSO/GA is één van de afdelingen binnen de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO). Andere afdelingen zijn DSO/MO (maatschappelijke organisaties), DSO/CU (de control unit) en de TFVG (Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid). Bij de afdeling GA zijn in totaal 17 vaste medewerkers werkzaam.

Stage omschrijving

De stage positie is voor de periode 17 februari 2020 t/m 14 augustus 2020 (minimaal vijf, maximaal zes maanden). De stagiair(e) wordt geacht minimaal 4 dagen (32 uur) in de week beschikbaar te zijn. De stagiair(e) wordt betrokken bij de diverse werkzaamheden van de afdeling en de directie op het gebied van SRGR, met name in de samenwerking met ngo’s, voorbereiding van bijeenkomsten en beleidsuitvoering. Werkzaamheden zijn o.a.:

 • Contact onderhouden en samenwerken met partners.
 • Ondersteunen in de organisatie van een bijeenkomst.
 • Meedenken over optimaal werken en communiceren met al deze partijen.
 • Meedenken op en input leveren voor analyses, dossiers en spreekpunten.
 • Meewerken op beleidsuitvoering: ondersteunende documenten voor beleidsuitvoering en financiering helpen opstellen.
 • Meedenken over en meewerken aan communicatie over ons werk.
 • Inbreng in discussies die zijn gelieerd aan het beleidsterrein.
 • Veel samenwerken: je komt samen met collega’s tot een resultaat.
 • Achter een bureau, maar soms ook in de trein, thuis of buiten de deur.

Thema’s die specifiek een grote rol zullen spelen en waar de stagiair(e) een bijdrage aan zullen leveren:

 • Meedenken over de nieuwe visie op reproductive health commodities. Dit gaat over hoe Nederland samenwerkt met het UNFPA supplies programma, maar ook over hoe Nederland in bredere zin bijdraagt aan het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van deze producten.  
 • Nederlandse standpuntbepaling in internationale onderhandelingen, mede op basis van informatie over SRGR resultaten in partnerlanden. De stagiair(e) zal meedraaien in het voorbereiden en ondersteunen van de Nederlandse inzet voor en tijdens het 25 jarig bestaan van de Beijing Declaration and Platform for Action (1995).
 • Ondersteunen van de inbedding van de hiv/aids-themavoering breder binnen de directie door de samenhang met andere thema’s van de directie (vrouwenrechten en gendergelijkheid, maatschappelijke organisaties, jongeren en onderwijs) in kaart te helpen brengen en te informeren.
 • Het mede vormgeven en ondersteunen van werkzaamheden van de directie ten aanzien van de Sahel, waarbij het vergroten van de synergie en samenwerking tussen verschillende thema’s (SRGR, vrouwenrechten en gender, jongeren, maatschappelijke organisaties) en ondersteuning van ambassades in de Sahel veel aandacht krijgt.

Dit is een indicatie van onderwerpen die veel tijd in beslag kunnen nemen tijdens de stage, maar de stage is niet beperkt tot deze onderwerpen.

Tijdens de stage word je begeleid door een beleidsmedewerker van de afdeling GA. Je werkt aan de hand van een stageopdracht, die de eerste maand van je stage in goed overleg wordt opgesteld.

Profiel van de stagiair(e)

Voor deze functie is het een vereiste dat de kandidaat ingeschreven staat als masterstudent aan een Nederlandse universiteit gedurende de gehele periode van de stage en nog niet is afgestudeerd.

Daarnaast heeft de kandidaat:

 • Gedegen kennis op academisch niveau van internationale samenwerking en bij voorkeur ook van ontwikkelingssamenwerking;
 • Aantoonbare kennis van en affiniteit met SRGR incl. hiv/aids en/of volksgezondheid, jongeren en vrouwenrechten;
 • Goede communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Ervaring/affiniteit met het organiseren van bijeenkomsten;
 • Proactieve en initiatiefrijke houding;
 • Stressbestendigheid;
 • Flexibiliteit;
 • Capaciteit om zelfstandig te werken.

Wat bieden wij

Wij bieden een enerverende en actieve stageplaats, ruimte voor verbreding en verdieping in relevante thema’s, een flexibele functie waarin je eigen accenten kan leggen passend bij je interesse en alle ruimte om kennis te maken met een interessante en dynamische organisatie als het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Je maakt kennis met beleid en het werken in een grote organisatie. Ook is deze stage een goede plek om je netwerk uit te breiden.

Voorwaarden en vergoedingen

De duur van de stage is bij voorkeur zes maanden, maar kan eventueel in overleg worden aangepast tot minimaal vijf maanden, voor 4 of 5 dagen per week.

Meer informatie hierover kun je vinden bij voorwaarden en vergoedingen op deze site.

Meer weten of solliciteren?

Voor meer informatie over de functie kan je mailen naar DSO-GA@minbuza.nl met het onderwerp ‘vraag DSO-GA stage’.

Je motivatiebrief en CV dienen uiterlijk 25 november 2019 binnen te zijn. Interviews zullen plaatsvinden tussen 2 en 11 december 2019 in Den Haag. Je kunt je sollicitatie sturen naar DSO-GA@minbuza.nl o.v.v. van ‘Sollicitatie stage DSO-GA’.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We nodigen je uit om in je motivatie aan te geven op welke wijze je daar aan bijdraagt.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.