Stage bij de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten - Afdeling Mensenrechten en Politiek-Juridische VN Zaken

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Den Haag
Publicatiedatum
14 maart 2019
Sluitingsdatum
31 maart 2019

De afdeling Mensenrechten en Politiek-Juridische VN Zaken van de directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten (DMM/MP) is op zoek naar een aantal stagiair(e)s voor een periode van zes maanden (40 uur per week). Er is plek voor drie stagiair(e)s vanaf juli tot januari, en voor één stagiair(e) vanaf september tot maart.

Werkomgeving

DMM is een grote en dynamische directie. Ze staat in nauw contact met andere directies in Den Haag, ambassades, permanente vertegenwoordigingen en internationale (VN-)organisaties. De afdeling Mensenrechten en Politiek-Juridische VN Zaken is erg veelzijdig. De dossiers zijn zeer gevarieerd en breed, met aandacht voor zowel de mensenrechtenprioriteiten zoals vastgelegd in de Actualisering van het buitenlands mensenrechtenbeleid uit 2018 en instellingen op het gebied van internationaal recht zoals het Internationaal Strafhof. Daarnaast werken de medewerkers samen met de Mensenrechtenambassadeur.

Stageomschrijving

Als stagiair(e) bij DMM/MP krijg je de mogelijkheid om kennis te maken met de afdeling door te assisteren bij alle voorkomende werkzaamheden en door zowel langlopende projecten en schrijfopdrachten als ondersteunende korte taken uit te voeren. In het begin zal de focus liggen op ondersteuning van de beleidsmedewerkers, maar in toenemende mate zal de stagiair(e) meer verantwoordelijkheid krijgen voor inhoudelijke bijdragen aan de verschillende dossiers. Het werk van de stagiair(e)s wordt enorm gewaardeerd en een proactieve houding met eigen initiatieven wordt toegejuicht.

Een stagiair(e) kan onder andere de volgende leerdoelen bereiken:

 • Inzicht in het huidige buitenlands beleid op het gebied van mensenrechten;
 • Inzicht in de rol van Nederland binnen de VN, EU, Raad van Europa en OVSE m.b.t. mensenrechten;
 • Inzicht in de rol van Nederland binnen internationale hoven en tribunalen;
 • Inzicht in de dagelijkse gang van zaken op een ministerie;
 • Ervaring in het samenwerken met collega’s in een ambtelijke organisatie;
 • Ervaring in het schrijven van (ambtelijke) teksten.

Profiel van de stagiair(e):

 • Heb je ervaring met en/of bovengemiddelde belangstelling voor de bescherming van mensenrechten?
 • Ben je goed op de hoogte van nationale en internationale politieke ontwikkelingen?
 • Ben je bekend met het werk van internationale organisaties zoals de VN en EU en heb je een brede interesse?
 • Ben je in de masterfase van een voor de afdeling relevante universitaire opleiding zoals internationale betrekkingen, rechten, politicologie, geschiedenis of ontwikkelingsstudies?
 • Spreek je vloeiend Nederlands en Engels en ben je gedurende zes maanden voltijd beschikbaar?
 • Beschik je over goede communicatieve vaardigheden en een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid?
 • Ben je zelfstandig, flexibel en enthousiast?

Dan ben jij de stagiair(e) die we zoeken!

Wat bieden wij

De werkdruk is over het algemeen stevig en collegialiteit staat hoog in het vaandel. De dossiers zijn divers en actueel. De stagiair(e)s worden begeleid door een beleidsmedewerker, waarmee op gezette tijden een voortgangsgesprek wordt gehouden. De stagiair(e) kan opdrachten krijgen van alle medewerkers en de stagebegeleider kan, waar nodig, bijsturen. De stage kent geen specifieke onderzoeksopdracht; het betreft een algemene beleidsstage.

Voorwaarden en vergoedingen

De algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Stagiair(e)s moeten beschikken over de Nederlandse nationaliteit of ingeschreven staan aan een Nederlandse onderwijsinstelling.

N.B. Studenten met de Nederlandse nationaliteit die een studie volgen aan een erkende universiteit in het buitenland kunnen ook stage lopen. Dit geldt tevens voor studenten met een buitenlandse nationaliteit die ingeschreven staan aan een onderwijsinstelling in Nederland.

Meer weten en/of solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lotte Hofste via DMM-stages@minbuza.nl.

Deadline voor het ontvangen van een sollicitatiebrief met CV, aanbevelingsbrief en cijferlijsten is zondag 31 maart vóór 23:59. Je sollicitatie kan per e-mail worden gestuurd aan Lotte Hofste via DMM-stages@minbuza.nl.

Sollicitanten die worden uitgenodigd voor een gesprek, worden daarvan per mail op de hoogte gesteld. Gesprekken vinden in principe plaats in de week van 15 april. Een onderdeel van de selectieprocedure bestaat uit het doen van een schrijftest.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties .