Stage bij de Directie Juridische Zaken, afdeling Europees Recht

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Den Haag
Publicatiedatum
29 juni 2021

De afdeling Europees Recht van de Directie Juridische Zaken (DJZ/ER) is op zoek naar een stagiair(e) voor een periode van drie maanden vanaf 1 oktober 2021. De afdeling heeft voortdurend plaats voor een aantal stagiair(e)s. Enthousiaste studenten Europees recht in de laatste fase van hun universitaire studie met goede studieresultaten en een goede kennis van het Engels en het Frans worden uitgenodigd te solliciteren.

De afdeling Europees Recht

De werkzaamheden van de afdeling kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld:

  • de procespraktijk
  • de adviespraktijk
  • het ECER (Expertisecentrum Europees recht)

De juristen in de procespraktijk stellen de processtukken op voor het Hof van Justitie van de EU (Luxemburg) in rechtszaken waarbij Nederland betrokken is. Deze juristen pleiten ook namens Nederland voor het Hof. Juristen uit de procespraktijk werken nauw samen met medewerkers van andere ministeries in Den Haag. Alle deelgebieden van het Europese recht komen aan bod.

De juristen in de adviespraktijk adviseren het ministerie van Buitenlandse zaken en andere ministeries over Europeesrechtelijke vraagstukken. De vragen gaan over de volle breedte van het Europese recht en zijn vaak politiek actueel.

Het ECER is het kenniscentrum voor Europees recht, een bron van informatie over de praktische aspecten van Europa en organisator van seminars en cursussen.

De stageplaatsen

Bij DJZ/ER zijn er gedurende het jaar meerdere stageplekken beschikbaar. De stages hebben een duur van 3 maanden, 40 uur per week.

Werkzaamheden stagiair(e)

De leeropdracht voor de stage betreft verdiepen en verbreden van kennis op alle terreinen van het Europees recht alsmede het opdoen van ervaring met de toepassing van Europees recht in de praktijk.

De stagiair(e) wordt betrokken bij de inhoudelijke werkzaamheden van de afdeling, o.a. door het doen van onderzoek ter voorbereiding van Hofzaken en Europeesrechtelijke adviezen. Daarnaast neemt de stagiair(e) deel aan het afdelingsoverleg en de jurisprudentielunch. Ook gaat hij/zij mee naar verschillende overleggen waarin DJZ/ER is vertegenwoordigd.

Voorwaarden en vergoedingen

Ga naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Profiel stagiair(e)

  • Eindfase universitaire studie
  • Specialisatie Europees recht
  • Kennis van Nederlands recht
  • Goede studieresultaten
  • Goede kennis moderne talen (Engels en Frans)

Solliciteren

Heb je interesse? Stuur dan een e-mail met een motivatie, je CV en cijferlijst(en) naar djz-er@minbuza.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie stage’.


Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.