Stage bij de Directie Juridische Zaken – afdeling Nederlands recht

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Den Haag
Publicatiedatum
12 april 2017

Het ministerie van Buitenlandse Zaken behartigt 24 uur per dag de belangen van het Nederlandse Koninkrijk in het binnen- en buitenland, niet alleen vanuit het departement in Den Haag, maar ook via de 150 posten verspreid over de wereld. Het departement in Den Haag bestaat uit verschillende directies, waaronder een juridische.

De afdeling

De Directie Juridische Zaken ondersteunt het ministerie in alle binnen- en buitenlandse juridische aangelegenheden.
De afdeling Nederlands recht behandelt juridische vraagstukken op staatsrechtelijk, bestuursrechtelijk en civielrechtelijk terrein. Meer concreet betreft het het opstellen van wet- en regelgeving, het coördineren van Wob-, Wbp- en Ombudsmanzaken, advisering over subsidie, contracten, aanbestedingen, aansprakelijkheid, faillissementen, rechtspersonen, etc.

Zij draagt zorg voor het ontwerpen van model- en maatwerkcontracten en - subsidies en behandelt bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures, onder meer over geweigerde paspoorten.
Bij deze afdeling zijn tevens de departementsadvocaten ondergebracht. DJZ/NR is aanspreekpunt van en voor nationale en internationale instanties op het gebied van internationaal privaatrecht.
Advisering vindt plaats over de volle breedte van het buitenlands beleid.

De afdeling verzorgt verder de coördinatie van internationale rechtshulp op zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk terrein.

De functie

Als stagiair(e) ben je betrokken bij de inhoudelijke werkzaamheden van DJZ/NR.
De werkzaamheden kunnen bestaan uit (het leveren van een bijdrage aan): het opstellen van adviezen, besluiten en contracten, het behandelen van Wob- of Wbp-verzoeken, klachten, het mede voorbereiden van juridische procedures in bezwaar, bij rechtbanken of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast ga je mee naar zittingen van de rechter.
Je neemt deel aan verschillende overleggen, zowel binnen als ook buiten het ministerie.

De functie eisen

Ben je een slimme, enthousiaste, nieuwsgierige en initiatiefrijke student, beschik jij over goede juridische kennis, en heb jij een goede kennis van moderne talen, ben je in de eindfase van je universitaire studie, dan zijn wij op zoek naar jou!
De stages hebben doorgaans een duur van drie maanden. Stagiaires worden begeleid door een medewerker van de afdeling.

Voorwaarden en vergoedingen

Informatie hierover kun je vinden bij voorwaarden en vergoedingen op deze site.

Meer weten/solliciteren

Is jouw interesse gewekt? Stuur dan een e-mail met een korte motivatie, je CV en cijferlijst(en) naar djz-nr@minbuza.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie stage’. Geef in je e-mail tevens aan naar welke periode jouw voorkeur uitgaat.