Stage bij de Directie Juridische Zaken - Afdeling Internationaal Recht

Vacaturetype
Diversen
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Standplaats
Den Haag
Publicatiedatum
16 juni 2021

 De afdeling internationaal recht is op zoek naar een stagiair voor een periode van vier maanden vanaf 1 december 2021.

Werkomgeving

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken behartigt de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland en zet zich in om conflicten, armoede en onrecht te bestrijden. Buitenlandse Zaken is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief, zowel vanuit het departement in Den Haag als via een netwerk van ruim 150 posten over de hele wereld.

De Afdeling Internationaal Recht van de Directie Juridische Zaken kent vier hoofdtaken:

 • leveren van juridisch advies binnen het ministerie en aan de posten, alsmede aan alle andere ministeries en aan de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk over internationaalrechtelijke zaken in het algemeen;
 • bijdragen aan de internationale rechtsontwikkeling;
 • coördineren van internationaalrechtelijke zaken, mede ter verzekering van de eenheid in de ontwikkeling en uitleg van internationale rechten en verplichtingen van het Koninkrijk der Nederlanden, alsmede de eenheid in de opstelling van verdragen in het bijzonder;
 • het optreden in internationaalrechtelijke procedures waarbij het Koninkrijk der Nederlanden betrokken is.
   

Stageomschrijving

De stagiair ondersteunt de juristen van de Afdeling Internationaal Recht bij hun dagelijkse werkzaamheden. De juristen houden zich met alle deelgebieden van het internationaal recht bezig, waaronder staatsaansprakelijkheid, verdragenrecht, humanitair oorlogsrecht, internationaal strafrecht, zeerecht, mensenrechten en privileges en immuniteiten. Vrijwel alle actuele internationaalrechtelijke vraagstukken worden op deze afdeling behandeld. Onderwerpen variëren van cyber tot diepzeemijnbouw, autonome wapensystemen, erkenning van staten en procedures bij het EHRM. De stagiair zal bij de behandeling van diverse vraagstukken worden ingezet, bijvoorbeeld om nadere informatie te zoeken in diverse bronnen en over de bevindingen te rapporteren of om een juridische analyse op te stellen. Ook zal de stagiair deelnemen aan interdepartementale bijeenkomsten en internationale overleggen en daar ondersteunende werkzaamheden voor verrichten.

De Afdeling Internationaal Recht van de Directie Juridische Zaken (DJZ/IR) heeft gedurende het hele jaar doorlopend plaats voor twee stagiairs. De stageplaatsen hebben een duur van vier maanden en de werkweek bedraagt 40 uur. Enthousiaste en gemotiveerde studenten internationaal recht met goede studieresultaten worden uitgenodigd te solliciteren wanneer zij zich in de laatste fase van hun masteropleiding internationaal recht bevinden.

De leeropdracht voor de stage betreft verdiepen en verbreden van kennis op alle terreinen van het internationaal recht alsmede het opdoen van ervaring met de toepassing van internationaal recht in de praktijk.
 

Profiel van de stagiair(e)

 • Een internationaalrechtelijk georiënteerde Master student, in de laatste fase van de studie.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Beheersing van een derde taal is een pre.
 • Zelfstandig en stressbestendig.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Heldere schrijfstijl.
 • Flexibel.
   

Wat bieden wij

De stage biedt een unieke mogelijkheid om in een dynamische werkomgeving de eigen kennis van het internationaal recht te vergroten en ervaring op te doen in de praktische toepassing van het internationaal recht.


Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen zijn te vinden op deze site.
 

Meer weten en/of solliciteren

Stuur dan een e-mail naar djz-ir@minbuza.nl met een motivatiebrief t.a.v. mw. W. Theeuwen en mw. R. de Ruiter, je cv en cijferlijst(en), onder vermelding van ‘sollicitatie stage’.

Geef in je e-mail aan in welke periodes je beschikbaar bent. Dit kan de periode betreffen vanaf 1 december 2021, maar ook een periode erna. Er kan gedurende het hele jaar worden gesolliciteerd.


Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.