Internationale organisaties

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

De Nationaal Coördinator Internationale Functies (NCIF)

De Nationaal Coördinator Internationale Functies (NCIF) zoekt proactief naar kandidaten voor hogere functies bij internationale organisaties. Zo bevordert NCIF dat Nederland goed vertegenwoordigd is in de top van organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank en de NAVO.

De naam Nationaal Coördinator Internationale Functies geldt voor zowel de coördinator als voor het bureau dat hem ondersteunt.

Hogere functies bij internationale organisaties

Voor hogere functies bij internationale organisaties werft NCIF kandidaten binnen de overheid, het bedrijfsleven en bij bijvoorbeeld kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Daarbij werkt NCIF samen met brancheorganisaties, departementen en de Permanente Vertegenwoordigingen bij internationale organisaties (PV’s). Ook de Algemene Bestuursdienst (ABD) en de ambassades zijn er bij betrokken.

Functieniveaus en functie-eisen van internationale organisaties

NCIF is verantwoordelijk voor de rijksbrede coördinatie van kandidaturen van Nederlanders voor strategische posities binnen belangrijke internationale organisaties. Alleen de Europese Unie hoort hier niet bij.

Het gaat daarbij om functies vanaf directeursniveau en specialistische functies. Voor deze functies moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Een universitaire opleiding in een richting die relevant is voor de functie.
  • Specifieke kennis van het beleidsterrein. Zo vraagt de WHO een medische achtergrond. Internationale financiële instellingen willen liefst economen of mensen met een financiële achtergrond.
  • Relevante internationale werkervaring in de publieke of private sector. Voor topfuncties is minimaal 15 jaar beleidservaring vereist, waarvan 5 tot 7 jaar in leidinggevende functies.
  • Voor beleidsposities zijn soms wetenschappelijke onderzoekservaring, publicaties en promotieonderzoek nodig.
  • Voor operationele posities is ervaring in project-, programma- en integraal management vereist, liefst op relevante beleidsterreinen.

Welke diensten biedt NCIF voor het hoger en topsegment?

NCIF :

  • Verspreidt proactief informatie over vacatures bij internationale organisaties.
  • Zet zich actief in om kandidaten te vinden voor internationale topfuncties.
  • Coördineert de eventuele lobby rond Nederlandse kandidaten voor internationale topfuncties.
  • Begeleidt en ondersteunt kandidaten voor deze functies.