Nieuwe website Werken voor internationale organisaties online

Vanaf november 2016 is de nieuwe website Werkenvoorinternationaleorganisaties.nl online. Op deze overheidssite vindt de bezoeker informatie over werken in het buitenland, vacatures en nieuws.

Internationale vlaggen

De website biedt hulp aan iedereen die geïnteresseerd is in een buitenlands avontuur bij een internationale organisatie. Ervaren functionarissen vinden openstaande vacatures bij organisaties als de Verenigde Naties en de Wereldbank. Starters en mid-careers vinden informatie over werken bij de Europese Unie. Studenten kunnen op zoek naar stages en traineeships. Ook wie meer wil weten over Civiele Missies - wat dat zijn en hoe je hieraan meedoet - vindt hierover informatie op de website.

Vacatureoverzichten

Op de nieuwe website staan handige overzichten met de nieuwste stageplaatsen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo kan een bezoeker gericht informatie zoeken over standplaats, salaris en deadlines.

Medio 2019 zal je via deze site ook kunnen gaan doorlinken naar (tijdelijke) vacatures bij de EU en andere internationale organisaties.

Samenwerkende partijen

De website Werkenvoorinternationaleorganisaties.nl is een samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 3W/WerkenbijdeEU en de Nationaal Coördinator Internationale Functies.